(E-Book) קבלה מדע ומשמעות החיים

מי אנחנו? מהו החומר שממנו אנו בנויים? כיצד נוצר היקום? האם יש ממדים נוספים של מרחב וזמן? שאלות אל...

מי אנחנו? מהו החומר שממנו אנו בנויים? כיצד נוצר היקום? האם יש ממדים נוספים של מרחב וזמן? שאלות אלה עומדות במרכזו של דו"ח בן 11 שאלות, שעל הכנתו עמלו מדענים בארה"ב מטעם האקדמיה הלאומית למדע ומחר , הוועדה לפיזיקה ואסטרונומיה וסוכנות החלל. הספר :קבלה, מדע ומשמעות החיים מגולל את קורותיו של מפגש בין מדענים ידועי שם מתחומי הפיזיקה הקוונטית לבין מדען-מקובל. ביד אמן מוליך אותנו המחבר בין שבילי הקבלה והמדע, אל שיח מרתק בין השכל לבין התחושה הפנימית. הקורא נוטל חלק בהרפתקה מדעית רוחנית מתוך גירוי אינטלר...

Regular Price: $9.99

(eBook) קבלה ומדע נפגשים

הספר בוחן סוגיות מהותיות שבהן עוסק המדע בן זמננו, ועומד על הדומה והשונה בין גישות מדעיות עדכניות ...

הספר בוחן סוגיות מהותיות שבהן עוסק המדע בן זמננו, ועומד על הדומה והשונה בין גישות מדעיות עדכניות ומתקדמות לבין חכמת הקבלה – המדע של המציאות הרוחנית. הספר פותח הזדמנות להשתתף בדיון מעמיק ועדכני אודות סוגיות מהות החיים, חופש הבחירה, תפיסת המציאות ומערכת החוקים והכוחות המנהלים את המציאות הרוחנית, וכתוצאה ממנה גם את המציאות הגשמית.

Regular Price: $9.99

(volume 1) (E-Book) (שיחות על שלבי הסולם)

ייחודו של ספר זה הוא בחוכמה הגלומה בו, בשילוב הנדיר בין חוכמה פיסית, ארצית, לבין חוכמה אלוקית. בא...

ייחודו של ספר זה הוא בחוכמה הגלומה בו, בשילוב הנדיר בין חוכמה פיסית, ארצית, לבין חוכמה אלוקית. באיזו בקיאות, באיזו נדיבות, הוא מתהלך במרחב הזה, ומזמין אותנו להצטרף למסע. הרב מיכאל לייטמן מראה איך המדע, הפסיכולוגיה וההיסטוריה תומכים זה בזה, כלולים זה בזה, והינם רק היבטים אחדים של מציאות אחת ויחידה, הנפרשת לכל אורכה על ידי חוכמת הקבלה

Regular Price: $9.99

(volume 2) (E-Book) שיחות על שלבי הסולם

ייחודו של ספר זה הוא בחוכמה הגלומה בו, בשילוב הנדיר בין חוכמה פיסית, ארצית, לבין חוכמה אלוקית. בא...

ייחודו של ספר זה הוא בחוכמה הגלומה בו, בשילוב הנדיר בין חוכמה פיסית, ארצית, לבין חוכמה אלוקית. באיזו בקיאות, באיזו נדיבות, הוא מתהלך במרחב הזה, ומזמין אותנו להצטרף למסע. הרב מיכאל לייטמן מראה איך המדע, הפסיכולוגיה וההיסטוריה תומכים זה בזה, כלולים זה בזה, והינם רק היבטים אחדים של מציאות אחת ויחידה, הנפרשת לכל אורכה על ידי חוכמת הקבלה  

Regular Price: $9.99

(volume 3) (E-Book) שיחות על שלבי הסולם

ייחודו של ספר זה הוא בחוכמה הגלומה בו, בשילוב הנדיר בין חוכמה פיסית, ארצית, לבין חוכמה אלוקית. בא...

ייחודו של ספר זה הוא בחוכמה הגלומה בו, בשילוב הנדיר בין חוכמה פיסית, ארצית, לבין חוכמה אלוקית. באיזו בקיאות, באיזו נדיבות, הוא מתהלך במרחב הזה, ומזמין אותנו להצטרף למסע. הרב מיכאל לייטמן מראה איך המדע, הפסיכולוגיה וההיסטוריה תומכים זה בזה, כלולים זה בזה, והינם רק היבטים אחדים של מציאות אחת ויחידה, הנפרשת לכל אורכה על ידי חוכמת הקבלה  

Regular Price: $9.99

(volume 4) (E-Book) שיחות על שלבי הסולם

ייחודו של ספר זה הוא בחוכמה הגלומה בו, בשילוב הנדיר בין חוכמה פיסית, ארצית, לבין חוכמה אלוקית. בא...

ייחודו של ספר זה הוא בחוכמה הגלומה בו, בשילוב הנדיר בין חוכמה פיסית, ארצית, לבין חוכמה אלוקית. באיזו בקיאות, באיזו נדיבות, הוא מתהלך במרחב הזה, ומזמין אותנו להצטרף למסע. הרב מיכאל לייטמן מראה איך המדע, הפסיכולוגיה וההיסטוריה תומכים זה בזה, כלולים זה בזה, והינם רק היבטים אחדים של מציאות אחת ויחידה, הנפרשת לכל אורכה על ידי חוכמת הקבלה  

Regular Price: $9.99

10 wykładów o Kabale (E-Book)

Istotnym celem studiowania Kabały jest wykorzystanie zdobytej wiedzy do wpływania na swoje przezn...

Istotnym celem studiowania Kabały jest wykorzystanie zdobytej wiedzy do wpływania na swoje przeznaczenie. Przede wszystkim musimy uświadomić sobie, czym jest nasze życie, jakie jest jego znaczenie, dlaczego zostało nam dane, gdzie się ono zaczyna i kończy. Po zastanowieniu się nad powyższymi pytaniami należy odnieść je do mądrości Kabały. Kabała uczy, iż Stwórca wykreował wszystkie światy jednocześnie, w tym świat materialny, a my - istoty ludzkie, musimy nauczyć się stosować nauki Kabały w g...

Regular Price: $9.99

5 חוכמת הקבלה בזמננו (E-Book)

חכמת הקבלה בימינו כוללת אוסף שיעורים נבחרים, שיחות והרצאות על מכתבי בעל הסולם שניתנו על ידי הרב מ...

חכמת הקבלה בימינו כוללת אוסף שיעורים נבחרים, שיחות והרצאות על מכתבי בעל הסולם שניתנו על ידי הרב מיכאל לייטמן. האוסף מציע עצות מעשיות לבעיות יומיומיות על פי חכמת הקבלה ומאפשר לקורא ללמוד על יישום חוכמת הקבלה בזמננו.

Regular Price: $9.99

A Glimpse of Light

A Glimpse of Light offers contemplation from the ocean of wisdom contained in the wisdom of Kabba...

A Glimpse of Light offers contemplation from the ocean of wisdom contained in the wisdom of Kabbalah, touching upon topics such as pleasure, ego, love, men and women, education, Nature, The Book of Zohar, and spirituality.  Just open the book wherever you wish, and begin to read, and the words within will serve you as a “glimpse of the Light” illuminating the profound emotions and perceptions we can all attain.

Regular Price: $9.99

A Guide to Hidden Wisdom of Kabbalah (E-book)

In a world of escalating crises, we need a light through the storm, a guide to help us see where ...

In a world of escalating crises, we need a light through the storm, a guide to help us see where things have gone wrong, and most importantly, what we can do to make our lives and our world more peaceful and sustainable. These essential needs are exactly why Kabbalah is being revealed to millions today.Kabbalah was originally designed as a method to improve life. Kabbalah itself is the tool, and A Guide to the Hidden Wisdom of Kabbalah is a means by which we learn to use the tool.In a gracefu...

Regular Price: $9.99

A Guide to the New World (E-book)

Why does 1% of the world population own 40% of the wealth? Why are education systems throughout t...

Why does 1% of the world population own 40% of the wealth? Why are education systems throughout the world producing unhappy, poorly educated children? Why is there hunger? Why are food prices rising when there is more than enough food for everyone? Why are there still countries where human dignity and social justice are nonexistent? And when and how will these wrongs be made right?In 2011, these questions touched the hearts of hundreds of millions the world over. The cry for social justice ha...

Regular Price: $9.99

A Kabbalista: egy filmszerű regény (E-Book)

A Kabbalista: egy filmszerű regény (E-Book)A Kabbalista Yehuda Ashlag valódi élettörténetére alap...

A Kabbalista: egy filmszerű regény (E-Book)A Kabbalista Yehuda Ashlag valódi élettörténetére alapul, aki egy misztikus 20. század béli Kaballista volt. Élete és munkája inspirálta a “Mátrix” című filmet, és más Hollywoodi filmet és irányzatot. Ez a mesterien elmesélt történet teljesen felforgatja majd mindazt amit az emeberek mindeddig a Kabbaláról és spiritualitásról gondoltak. Ez a történet egy olyan személy belső munkásságát, működését tárja fel, aki képes volt közvetlen kapcsolatot elérni...

Regular Price: $9.99

A Psicologia da Sociedade Integral (E-Book)

A Psicologia da Sociedade Integral apresenta uma abordagem revolucionária da educação . Ao nosso ...

A Psicologia da Sociedade Integral apresenta uma abordagem revolucionária da educação . Ao nosso redor, vemos a prova de que uma paradoxal mudança de paradigma está ocorrendo em nossa sociedade. Um mundo interligado e interdependente começou a emergir gradualmente, mostrando o sistema atual da sociedade construído a partir do egoísmo e excesso. Enquanto o mundo evolui, nosso sistema educacional está estagnado, baseado em ideais e necessidades do século XIX. Uma nova educação deve ser desenvol...

Regular Price: $9.99

A Revelação do Livro do Zohar em Nosso Tempo (E-Book)

A Revelação do Livro do Zohar em nosso tempo tem como objetivo ajudar o aluno a orientar-se em su...

A Revelação do Livro do Zohar em nosso tempo tem como objetivo ajudar o aluno a orientar-se em sua abordagem ao estudo do Zohar, a fim de colher o máximo benefício em sua leitura.É construído por citações do Dr. Michael Laitman extraídas das lições diárias do Zohar, contendo também respostas às perguntas dos alunos. Aborda os seguintes temas:A revelação do Zohar no nosso tempoA abordagem para o estudo do ZoharO esforço durante o estudo do ZoharConfusão e distúrbios, enquanto estudando o Zohar...

Regular Price: $9.99

A Sage’s Fruit vol.2 - Essays of Baal HaSulam (E-Book)

For over sixty years, some of the most powerful essays written by Rav Yehuda Ashlag, known as Baa...

For over sixty years, some of the most powerful essays written by Rav Yehuda Ashlag, known as Baal HaSulam (Owner of the Ladder) for his Sulam (Ladder) commentary on The Book of Zohar, have been sealed and concealed. In some, the text has become indiscernible and the letters barely readable. In some, the text has been torn and some was lost. For this reason, ellipses are quite common, either because the original text is incomplete, or because it cannot be read with certainty.And yet, the auth...

Regular Price: $9.99

A Sage’s Fruit: letters of Baal HaSulam (E-Book)

The greatest Kabbalist of the 20th century, Rav Yehuda Leib Halevi Ashlag, who wrote the Sulam (L...

The greatest Kabbalist of the 20th century, Rav Yehuda Leib Halevi Ashlag, who wrote the Sulam (Ladder) commentary on The Book of Zohar, had very few students. A prolific writer, he spent almost all of his time at his desk, so the students that he did have were precious. When spending time away from home and from his students, Rav Yehuda Ashlag would write elaborate letters to provide them with guidance and encouragement. Today these letters offer a window into the special relationships culti...

Regular Price: $9.99

A Very Narrow Bridge (E-Book)

Hardly anyone remains impartial upon hearing the words “the wisdom of Kabbalah.” One may mock it ...

Hardly anyone remains impartial upon hearing the words “the wisdom of Kabbalah.” One may mock it as esoteric nonsense, another might speak its praises and tell stories of formidable, enigmatic people who can set fire to people or turn them into a heap of bones with their very gaze, while yet another might mention secret, shady societies.The authentic wisdom of Kabbalah had been concealed for two millennia. Over the centuries, so many myths, misunderstandings, and misinterpretations of it have...

Regular Price: $9.99

A Voz da Cabalá (E-Book)

Em nossos tempos, há uma sensação geral de que "todo mundo estuda Cabalá”. No entanto, a sabedori...

Em nossos tempos, há uma sensação geral de que "todo mundo estuda Cabalá”. No entanto, a sabedoria da Cabalá não é uma moda passageira, mas um método ancestral da forma mais elevada do pensamento humano. É uma sabedoria que engloba tudo que os seres humanos precisam, a fim de lidar com os desafios deste mundo. O livro A Voz da Cabalá é uma seleção e compilação dos principais artigos publicados em nosso jornal. Esta informação é dividida em dez capítulos que fornece um rico mosaico desta antig...

Regular Price: $9.99

Abriendo el Zohar (E-Book)

El Libro del Zohar (Libro del Resplandor), también conocido como, El Zohar, es uno de los más mis...

El Libro del Zohar (Libro del Resplandor), también conocido como, El Zohar, es uno de los más misteriosos e incomprendidos composiciones que se han escrito. El asombro, admiración, e incluso temen que ha suscitado en los últimos años son insuperables. Este libro contiene los secretos de toda la Creación, pero hasta hace poco estos secretos se envuelto en una nube de misterio y conceptos erróneos. Ahora El Zohar está desarrollando abiertamente su sabiduría en todo el mundo, para mostrar a la...

Regular Price: $9.99

Açık Kitap (E-Book)

İnsan, tarih boyunca hayatın temel sorularına cevaplar aramıştır. Ben kimim? Burada varoluşumun a...

İnsan, tarih boyunca hayatın temel sorularına cevaplar aramıştır. Ben kimim? Burada varoluşumun amacı ne? Dünya neden yaratıldı ve ölümden sonra hayat var mı?İnsan, tarih boyunca hayatın temel sorularına cevaplar aramıştır. Ben kimim? Burada varoluşumun amacı ne? Dünya neden yaratıldı ve ölümden sonra hayat var mı?Her birimiz, elimizdeki kaynaklar doğrultusunda, kendimize özgü bir şekilde cevapları bulmaya çalışırız. Bulduğumuz şeye ve bilgi kaynağımıza duyduğumuz güvene bağlı olarak, hayata ...

Regular Price: $9.99

Alltid med meg - Om min lærer Rabash (E-Book)

Alltid med meg er mer enn et minne over min lærer. Boken er både en introduksjon av en spirituell...

Alltid med meg er mer enn et minne over min lærer. Boken er både en introduksjon av en spirituell vei og en intim fortelling om en stor kabbalist, den viser i detalj hvordan relasjonen mellom en lærer og hans hengivne elev ble til og hvordan de studerte sammen. Gjennom et sterkt og dypt bånd, konflikter, hjelp og støtte, hengivenhet, protester, oppturer og nedturer plantet læreren visdommen om Kabbala inn i meg. RABASH var fanebæreren, den siste i en rekke spirituelle kjemper, for formidling ...

Regular Price: $9.99

Always With Me (E-book)

Always With Me is more than a memoir about my teacher. It is both an exposition of a spiritual pa...

Always With Me is more than a memoir about my teacher. It is both an exposition of a spiritual path and an intimate account of a great kabbalist; it details the formation and evolution of the relationship and joint study of a teacher and his devoted disciple. Through a profound bond, conflicts, assistance, and rejections, devotion, protests, ascents, and descents, the teacher imbued in me the wisdom ofKabbalah. RABASH was the standard-bearer, the last in a line of spiritual giants dedicated t...

Regular Price: $9.99

Always With Me - About My Teacher RABASH

Always With Me is more than a memoir about my teacher. It is both an exposition of a spiritual pa...

Always With Me is more than a memoir about my teacher. It is both an exposition of a spiritual path and an intimate account of a great kabbalist; it details the formation and evolution of the relationship and joint study of a teacher and his devoted disciple. Through a profound bond, conflicts, assistance, and rejections, devotion, protests, ascents, and descents, the teacher imbued in me the wisdom of Kabbalah. RABASH was the standard-bearer, the last in a line of spiritual giants dedicated ...

Regular Price: $19.95

ANDLIGT SÖKANDE (E-Book)

ANDLIGT SÖKANDE (E-Book)Vad är andligheten? Går den likt vår värld att begripa, undersöka vetensk...

ANDLIGT SÖKANDE (E-Book)Vad är andligheten? Går den likt vår värld att begripa, undersöka vetenskapligt? Detär känt att kabbala är en dold lära. Just på grund av att den varit dold har det uppkommitmånga felaktiga resonemang och slutsatser kring den. Först mot slutet av 1900-talet talet fick vi tillåtelse att öppet studera denna vetenskap och sprida den över helavärlden. Kabbala är en vetenskap om hur man styr sitt öde, det är en visdom given helamänskligheten och alla världens folkslag. Det...

Regular Price: $9.99

Ang mga Lihim ng Walang-Hanggang Aklat; Ang kahulugan ng mga kuwento ng Pentateuch (E-Book)

Ang mga Lihim ng Walang-Hanggang Aklat ay nagde-decode ng ilan sa mga pinaka-mahiwaga, ngunit mad...

Ang mga Lihim ng Walang-Hanggang Aklat ay nagde-decode ng ilan sa mga pinaka-mahiwaga, ngunit madalas na binabanggit na mga panahon ng Bibliya. Ang masigla at maluwag na istilo ng may-akda ay nagbibigay ng isang maayos na pagpasok sa kailaliman ng pang-unawa, kung saan binabago ng isang tao ang kanyang mundo sa pamamagitan lamang ng pagmumuni-muni at pagnanais. Habang nagbabasa, malumanay kang aangat sa antas ng pisikal na mga pangyayari gaya ng inilarawan sa Bibliya, at makikita mo sina Para...

Regular Price: $9.99

Aprender Jogando (E-Book)

Aprender jogando: Guia de jogos construtivos e comunicativos, em que todos ganham.Se vocês são ed...

Aprender jogando: Guia de jogos construtivos e comunicativos, em que todos ganham.Se vocês são educadores, conselheiros, diretores de relações humanas, pais conscientes ou pessoas que compreendem que a conexão entre os seres humanos é uma força imensa, que a qualidade de nossas relações com os demais é o complemento principal de nossa felicidade e a de nossos filhos, então, este livro é exatamente o que estavam procurando.Este não é um livro de leitura e sim um livro de jogos. Um meio para cr...

Regular Price: $9.99

Aprender Jugando (E-Book)

Aprender jugando: Guía de juegos constructivos y comunicativos, ¡en los que todos ganan!Si ustede...

Aprender jugando: Guía de juegos constructivos y comunicativos, ¡en los que todos ganan!Si ustedes son educadores, consejeros, directores de relaciones humanas, padres conscientes o personas que comprenden que la conexión entre los seres humanos es una fuerza inmensa, que la calidad de nuestras relaciones con los demás es el complemento principal de nuestra felicidad y la de nuestros hijos, entonces, ¡este libro es exactamente lo que estaban buscando!Este no es un libro de lectura sino un lib...

Regular Price: $9.99

ATINGEREA LUMILOR SPIRITUALE (E-Book)

ATINGEREA LUMILOR SPIRITUALE: Ghid de descoperire spirituală (E-Book)Un cop important in studiul ...

ATINGEREA LUMILOR SPIRITUALE: Ghid de descoperire spirituală (E-Book)Un cop important in studiul Cabalei este acela ca omulUsă folosească această cunoaştere pentru a-şi influenţapropriul destin. Începem acest proces prin înţelegereascopului real pentru care suntem aici, prin descoperireasensului vieţii şi a motivului pentru care ne este dată viaţa.După ce reflectăm asupra întrebărilor de mai sus, trebuiesă le asociem pe toate cu Cabala. Conform Cabalei,Creatorul a creat simultan toate lumile,...

Regular Price: $9.99

Attaining the Worlds Beyond (E-book)

Late in the evening in September 1991, a notebook was passed to Michael Laitman containing the tr...

Late in the evening in September 1991, a notebook was passed to Michael Laitman containing the transcripts from one of the greatest Kabbalists of all time. For thousands of years the secrets of Kabbalah have been guarded from the eyes of strangers and only to be revealed at certain times. The time has come to unveil the secrets that provide the answer to the question all men in all times have asked themselves: What is the meaning of my life?Late in the evening in September 1991, a notebook wa...

Regular Price: $9.99

Awakening to Kabbalah (E-Book)

Your world is ready for change. Make it happen, with guidance from one of the greatest Kabbalists...

Your world is ready for change. Make it happen, with guidance from one of the greatest Kabbalists of our generation Rav Michael Laitman, PhD, sees Kabbalah as a science that deals with drawing near to the Creator. It studies the system of creation, examines how the Creator conducts this system, and how creation can rise to the level of the Creator.It is a method of reaching spiritual fulfillment. Through the study of Kabbalah, you too can learn to direct your heart and consequently your life ...

Regular Price: $9.99

BAIL YOURSELF OUT (eBook)

“Everything that exists is an outcome of interaction between two forces—giving and receiving. Whe...

“Everything that exists is an outcome of interaction between two forces—giving and receiving. When they work in harmony, life flows peacefully in its course. When they collide, we must deal with calamities and crises of great magnitude,” says Prof. Michael Laitman. These forces are at work in every aspect of life: family, economy, politics, ecology, and health. Bail Yourself Out: How You Can Emerge Strong from the World Crisis is a guide to mastering these forces on the personal, national, an...

Regular Price: $9.99

Baobabul care si-a Deschis Inima (E-Book)

Baobabul care si-a Deschis Inima (E-Book)“Cu mult timp în urmă, când marea insulă a Madagascarulu...

Baobabul care si-a Deschis Inima (E-Book)“Cu mult timp în urmă, când marea insulă a Madagascarului era doar un mic oraşel, trăia acolo un baobab tânar”. Ca în toate poveştile bune, povestea copacului-baobab nu este doar o poveste frumoasă, ci o poveste care are un mesaj special, un mesaj de dragoste.Toate poveştile din această colecţie au fost scrise din dragoste faţă de natură, faţă de oameni şi în mod special faţă de copii. Ele toate împărtăşesc aceeaşi dorinţă de a ne spune povestea unită...

Regular Price: $9.99

Basic Concepts in Kabbalah (E-book)

By reading in this book, one develops internal observations and approaches that did not previousl...

By reading in this book, one develops internal observations and approaches that did not previously exist within.This book is intended for contemplation of spiritual terms. To the extent that we are integrated with these terms, we begin to unveil the spiritual structure that surrounds us, almost as if a mist had been lifted.Kabbalah Books aims to follow what Baal HaSulam directed, that redeeming the world from its plights depends solely on disseminating the correction method, as he wrote "We a...

Regular Price: $9.99

Bnei Baruch Kabbalah Official Songbook (E-Book)

Bnei Baruch Kabbalah Official Songbook

Bnei Baruch Kabbalah Official Songbook

Regular Price: $9.99

BÜTÜNSEL TOPLUMUN PSİKOLOJİSİ (E-Book)

BÜTÜNSEL TOPLUMUN PSİKOLOJİSİ (E-Book)Bu gün içinde yaşadığımız dünya küresel ve bütünseldir.Bunu...

BÜTÜNSEL TOPLUMUN PSİKOLOJİSİ (E-Book)Bu gün içinde yaşadığımız dünya küresel ve bütünseldir.Bunun anlamı, onun bütün bileşenleri ve sistemleri tamamen birbirine bağımlı demektir ve her bir öğe dünyadaki diğer öğelerin kaderini belirler. Bu durum gelişimin bir sonucudur ve içinde olduğumuz bu anı ve sonrasını biçimlendirir, bütünselliğe aykırı olan her şey gelişmeğe, evrimleşmeğe ve de en önemlisi Doğa kanunlarına aykırı olduğu için dünyanın farklı parçaları arasında uyumsuzluğa yer yoktur.

Regular Price: $9.99

Cabala - Alcançando Mundos superiores (E-Book)

Este livro chega para todos aqueles que procuram respostas, que tentam encontrar uma maneira lógi...

Este livro chega para todos aqueles que procuram respostas, que tentam encontrar uma maneira lógica e confiável de entender os fenômenos mundiais. Esta magnífica introdução à sabedoria da Cabala oferece um novo tipo de consciência que ilumina a mente, dá vitalidade ao coração e leva o leitor às profundezas de sua alma.

Regular Price: $9.99

Cabalá para Aprendices (E-Book)

Cabalá para Aprendices es un libro para todo aquel que esté buscando respuestas a las preguntas e...

Cabalá para Aprendices es un libro para todo aquel que esté buscando respuestas a las preguntas esenciales de la vida, tales como, “¿para qué venimos a este mundo?”, “¿por qué experimentamos placer y dolor?” y “¿por qué los seres humanos somos como somos?”En este libro, el lector encontrará un método claro y confiable para comprender los fenómenos de este mundo. Además, ayudará a quienes buscan la verdad espiritual a dar el primer paso hacia la compresión de las raíces del comportamiento huma...

Regular Price: $9.99

Cabalá para el Principiante (E-Book)

De dónde vengo y a dónde voy?¿Será posible que ya haya estado en este mundo?¿Por quién llegué aqu...

De dónde vengo y a dónde voy?¿Será posible que ya haya estado en este mundo?¿Por quién llegué aquí?¿Soy capaz de entender este mundo?¿Puedo librarme del sufrimiento?¿Cómo podré alcanzar la tranquilidad, la satisfacción y la felicidad?Todo esto y más nos cuentan mediante un lenguaje claro los grandes Cabalistas de nuestra generación – El Rav Yehudá Leib Ashlag, autor del comentario al Sagrado Zóhar, y su hijo el Rav Baruj Shalom Ashlag. Ellos interpretan los escritos del Sagrado ARÍ, del Rabí ...

Regular Price: $9.99

CABALÁ para no iniciados (eBook)

La Cabalá es mucho más que una frívola moda de estrellas de Hollywood, o de portar un brazalete r...

La Cabalá es mucho más que una frívola moda de estrellas de Hollywood, o de portar un brazalete rojo. Su pensamiento nos impulsa a mirar más allá de lo tangible para dar propósito y sentido a nuestras vidas en busca de la iluminación. Cabalá para no iniciados es un libro que ofrece precisamente eso: cómo adaptar esta filosofía antigua a nuestra vida moderna y hacerla parte de la cotidianidad. En él encontrarás: Mitos y realidades en torno a la Cabalá. Una guía clara para aprender a leer la B...

Regular Price: $9.99

Cabalá para o Estudante (E-Book)

Os maiores Cabalistas contemporâneos, Rav Yehuda Ashlag, e seu filho e sucessor, Rav Baruch Ashla...

Os maiores Cabalistas contemporâneos, Rav Yehuda Ashlag, e seu filho e sucessor, Rav Baruch Ashlag, dão respostas válidas para a questão mais fundamental da vida: Qual é o sentido da minha vida? Com base nas suas interpretações de O Livro do Zohar, e A Árvore da Vida, agora podemos aprender e nos beneficiarmos da sabedoria da Cabalá em uma base diária. Além de textos autênticos desses grandes Cabalistas, este livro oferece ilustrações que retratam fielmente a evolução dos Mundos Superiores co...

Regular Price: $9.99

CABALA PENTRU ÎNCEPĂTORI (E-Book)

CABALA PENTRU ÎNCEPĂTORI (E-Book)Cabala pentru începători, o versiune extinsă a cărţii Cabala Rev...

CABALA PENTRU ÎNCEPĂTORI (E-Book)Cabala pentru începători, o versiune extinsă a cărţii Cabala Revelată, este destinatătuturor celor care caută răspunsuri la întrebările esenţiale ale vieţii, cum ar fi: “De ce suntaici?”, “De ce experimentăm plăcerea şi suferinţa?” şi “De ce oamenii se comportă aşacum se comportă?”. Acum, cititorii au un instrument clar şi demn de încredere care să îiajute să înţeleagă fenomenele acestei lumi.Această carte îi va ajuta pe cei care caută adevărul spiritual să fa...

Regular Price: $9.99

Cabala Revelada (E-Book)

Um Guia para uma vida mais pacífica ,escrito de forma clara é um guia amigável para dar sentido a...

Um Guia para uma vida mais pacífica ,escrito de forma clara é um guia amigável para dar sentido ao mundo circundante e conseguir a paz interior.Cada um dos seis capítulos deste livro centra-se em um aspecto diferente da antiga sabedoria da Cabala, lançando nova luz sobre um ensinamento que tem sido muitas vezes envolto em mistério e equívocos. A ideia, sutil, mas profunda tece os capítulos do livro em um todo coerente e concreto. Os três primeiros capítulos da Cabala Revelada dizem ao leitor ...

Regular Price: $9.99

Cabalá Revelada Parte 1 (eBook)

Este paquete le proporciona las bases para el estudio de la Cabalá Cabalá para Principiantes: es ...

Este paquete le proporciona las bases para el estudio de la Cabalá Cabalá para Principiantes: es una colección de los artículos más importantes de Cabalá, y contiene material para toda una vida de estudio. Se utiliza prácticamente todos los días por todos los niveles de estudiantes dentro de Bnei Baruch. Alcanzando los Mundos Superiores: nos adentra en los conceptos cabalísticos utilizando un lenguaje que habla a nuestros corazones hoy en día. Es un viaje muy personal, y cada vez que lo lees ...

Regular Price: $29.97

Cabalá Revelada Parte 2 (eBook)

Este paquete te proporciona las bases para el estudio de la Cabalá. Una Guía a la Sabiduría Ocult...

Este paquete te proporciona las bases para el estudio de la Cabalá. Una Guía a la Sabiduría Oculta de la Cabalá proporciona toda la información que necesitas para aprender los fundamentos de la Cabalá, así como sugerencias muy necesarias para emplear esta ciencia milenaria en tu vida cotidiana. Shamati es un legado perdurable dejado al Dr. Laitman por su maestro, Rabash (Rabi Baruj Ashlag). Esta recopilación de conversaciones entre Rabash y su padre, Baal HaSulam, nos proporciona una conexión...

Regular Price: $19.97

CABALA REVELATĂ

Am decis sa scriu Cabala Revelata: Ghidul Personal pentru o Viata mai Linistita”, pentru a prezen...

Am decis sa scriu Cabala Revelata: Ghidul Personal pentru o Viata mai Linistita”, pentru a prezenta Cabala ca o sursa a intelepciunii traite, care a dovedit meritele sale de-a lungul a mii de ani.Am decis sa scriu Cabala Revelata: Ghidul Personal pentru o Viata mai Linistita”, pentru a prezenta Cabala ca o sursa a intelepciunii traite, care a dovedit meritele sale de-a lungul a mii de ani. De fapt, din ambele puncte de vedere, atit spiritual cit si ca ghid practic pentru viata, Cabala este ma...

Regular Price: $9.99

Cabala, Ciência e o Significado da Vida (E-Book)

Cabala, Ciência e Significado da Vida traça os marcos da evolução da ciência com a qual estamos f...

Cabala, Ciência e Significado da Vida traça os marcos da evolução da ciência com a qual estamos familiarizados, como as teorias de Einstein Newton e mas vai além disso apresentando a ciência da Cabala como a base para a compreensão das partes ocultas da realidade que os cientistas são descobrindo agora.Enquanto outras ciências pesquisam o mundo definível em torno de nós, a Cabala nos ensina como as mudanças espontâneas que ocorrem dentro de nós afeta a nossa realidade circundante. A sabedoria...

Regular Price: $9.99

CABALA, ŞTIINŢA SI SEMNIFICAŢIA VIEŢTII (E-Book)

CABALA, ŞTIINŢA SI SEMNIFICAŢIA VIEŢTII (E-Book)Dr. Michael Laitman este o personalitate unică și...

CABALA, ŞTIINŢA SI SEMNIFICAŢIA VIEŢTII (E-Book)Dr. Michael Laitman este o personalitate unică și fascinantă: un talentat om de știință care a creat o sinteză semnificativă a științei și a Cabalei. - Daniel Matt, autorul cărţii Dumnezeu și Big Bangul: Descoperirea Armoniei dintre Știință & Spiritualitate şi Zohar: Adnotat & Explicat Într-o perioadă de alegeri critice pentru viitorul nostru pe această planetă, înţelepciunea straveche a Cabalei şi-a reînnoit relevanța și utilitatea. Înț...

Regular Price: $9.99

Cabalá; Alcanzando Los Mundos Superiores (E-Book)

Una meta importante en el estudio de la Cabalá es utilizar este conocimiento para influir en el d...

Una meta importante en el estudio de la Cabalá es utilizar este conocimiento para influir en el destino de cada uno de nosotros. El proceso incluye darnos cuenta del verdadero propósito de estar aquí, descubriendo el significado de la vida y la razón por la cual ésta se nos ha otorgado.Alcanzando los Mundos Superiores es una magnífica introducción a la sabiduría de la Cabalá, un primer paso hacia el descubrimiento del máximo logro del ascenso espiritual. Este libro llega a todos aquellos que ...

Regular Price: $9.99

Children of Tomorrow (eBook)

Children of Tomorrow: Guidelines for Raising Happy Children in the 21st Century is a new beginnin...

Children of Tomorrow: Guidelines for Raising Happy Children in the 21st Century is a new beginning for you and your children. Imagine being able to hit the reboot button and get it right this time. No hassle, no stress, and best of all - no guessing. The big revelation is that raising kids is all about games and play, relating to them as small grownups, and making all major decisions together. You will be surprised to discover how teaching kids about positive things like friendship and caring...

Regular Price: $9.99

Comme une gerbe de blé (E-Book)

Comme une gerbe de blé : pourquoi l’unité et la responsabilité mutuelle sont-elles à l’ordre du j...

Comme une gerbe de blé : pourquoi l’unité et la responsabilité mutuelle sont-elles à l’ordre du jour met en lumière certaines des questions les plus intimidantes et déconcertantes sur les Juifs : quel est notre rôle sur cette planète ? Sommes-nous vraiment « le peuple élu » ? Si nous le sommes, pourquoi avons-nous été élus ? Quelles sont les causes de l’antisémitisme, et peuvent-elles être traitées ?Grâce à de nombreuses citations et références de sages juifs et d’historiens de tous les temps...

Regular Price: $9.99

Como um Feixe de Juncos (E-Book)

Como um Feixe de Juncos: Como a União e a Responsabilidade Mútua São a Necessidade do Momento lan...

Como um Feixe de Juncos: Como a União e a Responsabilidade Mútua São a Necessidade do Momento lança luz sobre algumas das questões mais difíceis e mistificadoras dos judeus: Qual é o nosso papel neste planeta? Será que somos verdadeiramente "o povo escolhido"? Se somos, Para que fomos escolhidos?O que causa o antissemitismo, e pode ser curado? Usando inúmeras citações e referências de sábios e historiadores de todos os tempos judeus, o livro oferece um roteiro para a realização de um dos obje...

Regular Price: $9.99

Como un Manojo de Cañas (E-Book)

Como un Manojo de Cañas: Por qué la unidad y la responsabilidadmutua están hoy en la agenda del d...

Como un Manojo de Cañas: Por qué la unidad y la responsabilidadmutua están hoy en la agenda del día aclara algunas de las másdesalentadoras y desconcertantes preguntas del pueblo judío: ¿Cuál esnuestra función en este planeta? ¿Somos realmente “el pueblo elegido”?Si lo somos, ¿elegidos para qué? ¿Qué provoca el antisemitismo, y puedeéste ser superado?Mediante numerosas citaciones y referencias de sabios ehistoriadores de todos los tiempos, el libro ofrece una hoja de rutapara el logro de una ...

Regular Price: $9.99

Completando o Círculo (E-Book)

"Temos uma responsabilidade coletiva de criar um mundo mais estável e mais próspero" (Christine L...

"Temos uma responsabilidade coletiva de criar um mundo mais estável e mais próspero" (Christine Lagarde, Diretora Administrativa do Fundo Monetário Internacional).Não seria manchete se um cientista declarasse que no mundo de hoje, estamos todos conectados e dependentes uns dos outros. Mas, se tornaria a principal notícia se um cientista dissesse que há uma forma comprovada que não apenas podemos nos beneficiar de nossa conexão, mas realmente apreciá-la.Completando o círculo: um método empiric...

Regular Price: $9.99

Completing the Circle (E-Book)

“We have a collective responsibility—to bring about a more stable and more prosperous world” (Chr...

“We have a collective responsibility—to bring about a more stable and more prosperous world” (Christine Lagarde, Managing Director of the International Monetary Fund).It wouldn’t make headline news if a scientist declared that in today’s world, we are all connected and dependent on each other. But it would become a main feature if a scientist said there is a proven way we can not only benefit from our connectedness, but actually enjoy it.Completing the Circle: an empirically proven method for...

Regular Price: $9.99

Conceitos Básicos da Cabalá (E-Book)

Através da leitura deste livro, a pessoa entra em contato com os termos utilizados no estudo da C...

Através da leitura deste livro, a pessoa entra em contato com os termos utilizados no estudo da Cabalá, assim esenvolve observações internas e abordagens que não existiam anteriormente.Este livro destina-se a contemplação de termos espirituais. Na medida em que estamos integrados comestes termos, começamos a desvendar a estrutura espiritual que nos rodeia, quase como se uma névoa tivesse sido levantada.

Regular Price: $9.99

Concepts Fondamentaux de la Kabbale (eBook)

L'ouvrage Concepts fondamentaux de la Kabbale est une introduction en douceur aux concepts et au ...

L'ouvrage Concepts fondamentaux de la Kabbale est une introduction en douceur aux concepts et au sens de la Kabbale. Le livre présente des idées et des principes de façon agréable permettant au lecteur d’être à l’aise avec des idées pouvant être intimidantes, si elles étaient présentées dans un style plus difficile. Bref, mais personnel, le livre encourage une seconde voire une troisième lecture pour une meilleur appréhension. A chaque fois, le lecteur découvrira dans le texte des aspects nou...

Regular Price: $9.99

Concetti Di Base Nella Kabbalah

Concetti base nella Kabbalah è una saggia e moderata introduzione ai concetti ed al significato d...

Concetti base nella Kabbalah è una saggia e moderata introduzione ai concetti ed al significato della Kabbalah. Il libro presenta idee e principi in modo gradevole permettendo al lettore di sentirsi a proprio agio con concetti che potrebbero sembrare scoraggianti se presentati in un modo più impegnativo. Conciso ma profondo, il libro incoraggia una seconda, una terza lettura ed una ulteriore esplorazione nella Kabbalah. Ogni capitolo si concentra su un aspetto diverso della Kabbalah ma queste...

Regular Price: $9.99

Conectados pela Lei da Natureza (E-Book)

Nossa sociedade não é como era há alguns anos atrás. Temos crescido à parte, nos tornamos "viciad...

Nossa sociedade não é como era há alguns anos atrás. Temos crescido à parte, nos tornamos "viciados" em inovações tecnológicas, e muitos dos nossos laços sociais se resumem em "amizades" on-line. Parece que a preocupação mútua e bondade a estranhos desapareceram. Infelizmente, sem eles nós não temos nenhuma sociedade, e por isso eles devem retornar. A única pergunta é: "Como fazer isso acontecer?"Conectados pela Lei da Natureza é um livro inovador sobre a consciência social. Apresentando um q...

Regular Price: $9.99

Conectados Según las Leyes de la Naturaleza (E-Book)

Con los años, el carácter de las relaciones entre los hombres ha cambiado. Nos hemos alejado unos...

Con los años, el carácter de las relaciones entre los hombres ha cambiado. Nos hemos alejado unos de otros, entregados al progreso, mientras que las buenas relaciones entre nosotros han ido desapareciendo. Parecería que valores como la consideración, el respeto mutuo y la preocupación por el prójimo nos hubieran dejado, pero están por volver, ¡con toda la fuerza! “Conectados” es un libro innovador en el terreno de la concientización social, que presenta ante el lector una imagen integral de...

Regular Price: $9.99

Connaissance Des Mondes Spirituels (E-Book)

Ce qui est important dans l’étude de la Kabbale, c’est de se servir de cette connaissance pour in...

Ce qui est important dans l’étude de la Kabbale, c’est de se servir de cette connaissance pour influencer notre propre destinée. Nous commençons ce processus en réalisant quelle est la vraie raison de notre présence ici, en découvrant un sens à la vie et pourquoi nous sommes nés.Après maintes réflexions et méditations sur lesdites questions, nous devons tout relier à la Kabbale. La Kabbale affirme que le Créateur a créé tous les mondes simultanément, y compris le nôtre. Des écrits datant du s...

Regular Price: $9.99

Connected - by Nature’s Law (E-Book)

Connected—by Nature’s Law is an innovative book on social awareness. Presenting a comprehensive p...

Connected—by Nature’s Law is an innovative book on social awareness. Presenting a comprehensive picture of reality and the process that humanity is undergoing, the book offers tools for using the major personal and social shifts we’re going through to our benefit. In Connected, the author suggests a “healthcare program for humanity” by solidifying the ties between us on all levels—family, community, national, and international. The sooner we implement the program, the sooner we will find ours...

Regular Price: $9.99

Connecting to the Source; Excerpts from the Wisdom of Kabbalah - eBook

Connecting to the Source contains a selection of source excerpts written by the greatest Kabbalis...

Connecting to the Source contains a selection of source excerpts written by the greatest Kabbalists throughout the generations: Rabbi Shimon Bar Yochai (Rashbi), the ARI, Rav Yehuda Leib HaLevi Ashlag (Baal HaSulam), Rav Baruch Shalom HaLevi Ashlag (RABASH), and others. The excerpts in the book are suitable for our generation and for future generations, and provide the reader with an entry to the development of the soul and a peep into the spiritual realm that Kabbalists describe. This book h...

Regular Price: $9.99

Crianças do Amanhã (E-Book)

Crianças do Amanhã: Diretrizes para Educar Crianças Felizes no século 21 é um novo começo para vo...

Crianças do Amanhã: Diretrizes para Educar Crianças Felizes no século 21 é um novo começo para você e seus filhos. Imagine ser capaz de apertar o botão de reiniciar e acertar desta vez. Sem complicações, sem estresse, e o melhor de tudo - sem adivinhação.A grande revelação é que criar filhos se trata de jogos e brincadeiras, nos relacionando com elas como adultos pequenos, e tomando todas as principais decisões em conjunto. Você vai se surpreender ao descobrir como ensinar as crianças sobre c...

Regular Price: $9.99

Crisis als Kans

Crisis als Kans: De Wereldwijde Crisis en de Wijsheid van Kabbalah (E-Book)Veel onderzoekers en w...

Crisis als Kans: De Wereldwijde Crisis en de Wijsheid van Kabbalah (E-Book)Veel onderzoekers en wetenschappers het erover eens dat de oorzaak van de problemen van de mensheid is het menselijke ego. Toch baanbrekende nieuwe boek Laitman's toont niet alleen aan dat ego de basis voor alle leed in de menselijke geschiedenis is geweest, maar ook laat zien waarom we zijn afhankelijk van het lijden als gevolg van onze ego, en hoe we onze benarde situatie kunnen zich wenden tot plezier, onze probleme...

Regular Price: $9.99

Das Buch der Psalmen (eBook)

Es gibt drei Wege, das Buch der Psalmen zu betrachten. Für viele ist es ein Buch mit 150 wundersc...

Es gibt drei Wege, das Buch der Psalmen zu betrachten. Für viele ist es ein Buch mit 150 wunderschönen Gedichten. Für manche das Vermächtnis des wohl mächtigsten Königs, denn es je gab. Und für andere stellt es eine Verbindung zu Gott dar. In dieser Übersetzung des Buchs der Psalmen geht es nicht darum, die Worte zu verstehen, sondern darum, wie Sie es betrachten.

Regular Price: $9.99

Das Licht der Kabbala (eBook)

Was bedeutet das Studium der Kabbala und welchen inneren und äußeren Weg kann es weisen?Die grund...

Was bedeutet das Studium der Kabbala und welchen inneren und äußeren Weg kann es weisen?Die grundlegenden Konzepte hinter dem Studium und Leben kabbalistischer Weisheit werden verständlich vorgestellt und so dargelegt, dass der Leser einen ersten Eindruck kabbalistischer Spiritualität bekommt.

Regular Price: $9.99

De Weg van Kabbalah - De Onthulling Van De Verborgen Wijsheid (eBook)

"Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige vorm van gelijkenis" (Exodus 20:3). Dit gebod ...

"Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige vorm van gelijkenis" (Exodus 20:3). Dit gebod uit de Bijbel is de basis van de Kabbalistische wijsheid, want Kabbalisten weten dat de enige ware werkelijkheid die van Zijn Essentie is, de Hoge Kracht. Als wij dit concept aanvaarden, kunnen we werkelijk openstaan voor het toekomstperspectief van vrijheid voor ieder mens, voor iedere natie en voor de hele wereld. Hoewel de structuur van de werkelijkheid en hoe wij die werkelijkheid waarnemen du...

Regular Price: $9.99

DER EGOIST (E-Book)

DER EGOIST - Mein Weg zur Quelle der Weisheit In seinem Debüt „Der Egoist“ lässt uns Jesse Bogne...

DER EGOIST - Mein Weg zur Quelle der Weisheit In seinem Debüt „Der Egoist“ lässt uns Jesse Bogner schonungslos in die eigenen Abgründe blicken. Hochbegabt, aber arbeitslos lebt er in New York und kämpft gegen seine Alkohol-, Drogen- und Tablettensucht an. Vergeblich versucht er in Entziehungskuren von seinen Süchten und Aggressionen frei zu werden, bis er von seinem reichen Vater als letzte Konsequenz vor die Türe gesetzt wird. Zuerst mehr widerwillig als  begeistert, entdeckt er die Weishei...

Regular Price: $9.99

Der Kabbalist: Ein filmischer Roman (eBook)

Im Anbruch der verheerendsten Ära der Menschheitsgeschichte, des 20. Jahrhunderts, erschien ein m...

Im Anbruch der verheerendsten Ära der Menschheitsgeschichte, des 20. Jahrhunderts, erschien ein mysteriöser Mann auf der gesellschaftspolitischen Szene. Es war eine strenge Warnung für die Menschheit und eine unwahrscheinliche Lösung für deren Leiden. In seinen Schriften beschrieb der Kabbalist Yehuda Ashlag mit Klarheit und großer Liebe zum Detail die Kriege und Umwälzungen, die er vorhersah, und sogar die gegenwärtigen wirtschaftlichen, politischen und sozialen Krisen, welchen wir heute geg...

Regular Price: $9.99

Der Punkt im Herzen (E-Book)

Der Punkt im Herzen: Quell der Freude in meiner SeeleAlle Menschen besitzen jenen Punkt im Herzen...

Der Punkt im Herzen: Quell der Freude in meiner SeeleAlle Menschen besitzen jenen Punkt im Herzen , den Ursprung der Sehnsucht nach den verborgenen Dimensionen des Lebens. Heute erwacht dieser "Punkt" in vielen Menschen und zeigt sich millionenfach.Das Erwachen des Punktes im Herzen ist der Anfang einer Reise in ein wunderbares Land. Dieses Land befindet sich in uns. Das Buch Der Punkt im Herzen gibt Antworten auf die zentralen Fragen, die den Menschen heute beschäftigen: Warum schlagen wir u...

Regular Price: $9.99

Der Sohar - Anmerkungen zum Ashlag-Kommentar (eBook)

Das Buch Sohar (Das Buch des Glanzes) ist ein zeitloser Schatz an Weisheit und zugleich die Grund...

Das Buch Sohar (Das Buch des Glanzes) ist ein zeitloser Schatz an Weisheit und zugleich die Grundlage für die gesamte kabbalistische Literatur. Es bietet eine Sammlung von Kommentaren zur Tora und ist für diejenigen Menschen gedacht, die einen spirituellen Fortschritt anstreben. Der große Kabbalist Rabbi Shimon Bar Yochai (Rashbi), der alle 125 Stufen der spirituellen Leiter erklommen hatte, beschrieb darin den gesamten spirituellen Weg sowie die Aufgaben des Menschen in unserer Welt. Seit se...

Regular Price: $9.99

Development of the Soul Part 2 (eBook)

This package includes books that will be used in the Development of the Soul Part 2 Kabbalah stud...

This package includes books that will be used in the Development of the Soul Part 2 Kabbalah studies.Shamati is an enduring legacy left to Dr. Laitman by his teacher, Rabash (Rabbi Baruch Ashlag). This compilation of conversations between Rabash and his father, Baal HaSulam provides us with an enduring connection to these great Kabbalists.The Science of Kabbalah (Pticha) is the first in a series of texts that Rav Michael Laitman, Kabbalist and scientist, designed to introduce readers to the s...

Regular Price: $27.98

Die Geheimnisse des Ewigen Buches (E-Book)

Die Geheimnisse des Ewigen Buches - DIE BEDEUTUNG DER BIBLISCHEN GESCHICHTEN Die Geheimnisse des...

Die Geheimnisse des Ewigen Buches - DIE BEDEUTUNG DER BIBLISCHEN GESCHICHTEN Die Geheimnisse des ewigen Buches entschlüsselt einige der geheimnisvollsten und meist zitierten Stellen der Bibel. Es ermöglicht, tief in die wahre Bedeutung des berühmtesten Buches aller Zeiten einzudringen und eine Anleitung für den eigenen individuellen Lebensweg zu fi nden. Dabei schafft der Autor mit seinem leichten Schreibstil einen sanften Einstieg in die Tiefen der eigenen Wahrnehmung. Der Leser wird hi...

Regular Price: $9.99

Die Geheimnisse des Ewigen Buches - Die Geheimnisse des Ewigen Buches (eBook)

Die Geheimnisse des Ewigen Buches - DIE BEDEUTUNG DER BIBLISCHEN GESCHICHTEN Die Geheimnisse des...

Die Geheimnisse des Ewigen Buches - DIE BEDEUTUNG DER BIBLISCHEN GESCHICHTEN Die Geheimnisse des ewigen Buches entschlüsselt einige der geheimnisvollsten und meist zitierten Stellen der Bibel. Es ermöglicht, tief in die wahre Bedeutung des berühmtesten Buches aller Zeiten einzudringen und eine Anleitung für den eigenen individuellen Lebensweg zu fi nden. Dabei schafft der Autor mit seinem leichten Schreibstil einen sanften Einstieg in die Tiefen der eigenen Wahrnehmung. Der Leser wird hi...

Regular Price: $9.99

Disclosing a Portion

The Pentateuch, or The Five Books of Moses, is a fascinating odyssey of a nation in the making. Y...

The Pentateuch, or The Five Books of Moses, is a fascinating odyssey of a nation in the making. Yet, underneath the tales that reveal human nature at its zenith and at its nadir lies an ocean of wisdom that, if uncovered, can alter reality itself. Dr. Michael Laitman’s Disclosing a Portion: the inner mechanics of the Torah uncovers some of that wisdom in a manner none other has done before.Throughout the year, each week observant Jews read a different portion of the Pentateuch (which they ref...

Regular Price: $9.99

Divulgando uma Porção (E-Book)

Divulgando uma Porção; Os Mecânicos Internos Da Torá O Pentateuco, ou os cinco livros de Moisés,...

Divulgando uma Porção; Os Mecânicos Internos Da Torá O Pentateuco, ou os cinco livros de Moisés, é uma odisseia fascinante de uma nação em formação. No entanto, por trás dos contos que revelam a natureza humana em seu apogeu e em sua profundidade encontra-se um oceano de sabedoria que, se descoberto, pode alterar a própria realidade. O livro Divulgando uma Porção: Os Mecânicos Internos Da Torá do Dr. Michael Laitman, revela alguns pontos da sabedoria de uma forma que ninguém havia feito ante...

Regular Price: $9.99

DÖNÜŞ NOKTASI (E-Book)

DÖNÜŞ NOKTASI (E-Book)Doğanın, bizi bir bütün olarak etkileyen ve bizionunla dengeye getirmek ist...

DÖNÜŞ NOKTASI (E-Book)Doğanın, bizi bir bütün olarak etkileyen ve bizionunla dengeye getirmek isteyen tek Kanun olduğunu çalışıyoruz.TR" lang="TR">Sonra, bir olacak şekilde birleşince, içinde yaşadığımız dünyayı anlamayabaşlayacağız.TR" lang="TR">Birbirimize karşı iyi tutum aracılığıyla bu bağı elde edebiliriz. Onuistemesek de, “alışkanlık ikinci doğa olur” kuralını kullanarak, oyunaracılığıyla elde etmeliyiz. Bunu nasıl başarabiliriz? Bunun, bizi sarançevreye, insan toplumuna uygulanma...

Regular Price: $9.99

DOSAHOVÁNÍ VYŠŠÍCH SVĚTŮ (E-Book)

Ptáte se, jak se správně seznámit s kabalou? Myslím, že byste si měli přečíst moji knihu Dosahová...

Ptáte se, jak se správně seznámit s kabalou? Myslím, že byste si měli přečíst moji knihu Dosahování Vyšších světů. Napsal jsem ji za dvanáct dní. Vzpomínám si, že jsem tehdy zůstal sám bez svého Učitele. Bylo mi tak těžko na duši, že jsem nevěděl, kam se podít a co dělat.Chápal jsem, že musím nějak pokračovat, ale jak, to jsem nevěděl.Tak jsem si sedl a napsal tuto knihu. Jsme první generací, která je schopna použít kabalu v našem materiálním světě. Cílem studia kabaly je ovlivnění osudu člov...

Regular Price: $9.99

DOST SEVGİSİ (E-Book)

DOST SEVGİSİ (E-Book)mso-ansi-language:TR;mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic" l...

DOST SEVGİSİ (E-Book)mso-ansi-language:TR;mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic" lang="TR">B.05pt;mso-ansi-language:TR" lang="TR">urada,BaalHaSulam’ınyolunuvemetodunutakip etmekisteyenherkes,birgrupolmak içinbiraraya geldik ki hayvan olarak kalmayalımve insandenilenvarlığın derecelerindeyükselelim.mso-ansi-language:TR;mso-bidi-font-weight:bold" lang="TR">Rabaş’ınYazıları,1.Bölüm,“TopluluğunAmacı”

Regular Price: $9.99

Du chaos à l’harmonie (E-Book)

La différence entre ce que nous ressentons actuellement et ce que nous pouvons ressentir est sans...

La différence entre ce que nous ressentons actuellement et ce que nous pouvons ressentir est sans commune mesure... Le Livre du Zohar la compare à la lueur d’une toute petite bougie versus l’éclat d’une lumière<br>infinie. » — Michaël Laitman (extrait du livre).La Kabbale a enchanté plus d’un homme et d’une femme à travers les générations. Certains des êtres qu’elle a ravis ont été des pionniers dans leurs propres domaines : Newton, Leibniz et Goethe n’en sont que quelques exemples.Du c...

Regular Price: $9.99

Einführung in die Weisheit der Kabbala (eBook)

Kabbala lernen aus authentischen Quellen Kurs für Einsteiger Tauchen Sie ein in die faszinierende...

Kabbala lernen aus authentischen Quellen Kurs für Einsteiger Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Kabbala mit diesem Grundkurs, der Sie in angemessener Tiefe durch alle Aspekte dieser uralten Weisheit führt. Von den Grundlagen bis hin zu leicht fortgeschrittenen Konzepten erkunden Sie Themen wie die Sprache der Kabbala, die Wahrnehmung der Wirklichkeit, die Freiheit der Wahl und die Struktur der spirituellen Welten.Das einzigartige Ziel dieses Kurses geht weit über die bloße Informat...

Regular Price: $9.99

El Cabalista (E-Book)

Esta es una novela sobre el rabino Yehuda Ashlag, “Baal HaSulam” – el cabalista más notable de to...

Esta es una novela sobre el rabino Yehuda Ashlag, “Baal HaSulam” – el cabalista más notable de todos los tiempos. Él cruzó los 125 escalones de la obtención espiritual, y sintió plenamente la fuerza que dirige al mundo.Baal HaSulam vivió en el Siglo XX. Predijo todo lo que sucedió durante el mismo siglo. Tenía la esperanza de que toda la humanidad se evitara del sufrimiento y las calamidades futuras, y por lo tanto, abrió el libro del Zohar para todos.Al observar a un cabalista, nosotros vemo...

Regular Price: $9.99

El libro de los Salmos (eBook)

Hay varias formas de ver el Libro de los Salmos. Para muchos, es un libro de ciento cincuenta poe...

Hay varias formas de ver el Libro de los Salmos. Para muchos, es un libro de ciento cincuenta poemas hermosamente escritos.Para otros, es el legado del rey más poderoso que jamás haya reinado. Y para otros, es su conexión con Di-s.En esta traducción del Libro de los Salmos, no se trata tanto de entender las palabras, sino de elegir la forma de verlas.

Regular Price: $9.99

El Punto en el Corazón

Una vez que aparece en el corazón humano la vida nunca podrá ser la misma. Es una transición haci...

Una vez que aparece en el corazón humano la vida nunca podrá ser la misma. Es una transición hacia la madurez, un despertar que provoca un profundo cambio interno. Es un deseo singular que conduce a la persona hacia la percepción de un nuevo mundo de plenitud, satisfacción, y amor. El Punto en el Corazón contiene extractos selectos de las palabras del principal cabalista de nuestro tiempo, Dr. Michael Laitman. Sus lecciones son transmitidas diariamente en www.kab.tv/spa.

Regular Price: $9.99

El Vendedor de Eneldo (E-Book)

El escritor está forzado a permanecer en el anonimato

El escritor está forzado a permanecer en el anonimato

Regular Price: $9.99

El Zóhar (eBook)

La sabiduría de la Cabalá nos muestra cómo percibir y vivir en la realidad que nos rodea. Es un m...

La sabiduría de la Cabalá nos muestra cómo percibir y vivir en la realidad que nos rodea. Es un método sistemático, que ha ido evolucionando a lo largo de miles de años, custodiado por un reducido número de personas cuya misión era la de velar por que la verdadera sabiduría fuera entregada a aquellos preparados para recibirla. El Libro del Zóhar (El Libro del Esplendor) es una fuente de sabiduría que trasciende los límites del tiempo y constituye la base de todos los escritos cabalísticos. De...

Regular Price: $9.99

Enter The Zohar (eBook)

Ready to delve into the most mysterious, storied book in human history? To unlock its code you’...

Ready to delve into the most mysterious, storied book in human history? To unlock its code you’ll need a guide. The Zohar: Annotations to the Ashlag Commentary and Unlocking the Zohar make accessible some of the most important parts of this ancient book. The Kabbalist provides a cinematic look at the making of one of history’s greatest Kabbalists, Yehuda Ashlag, who wrote the essential commentary on the Book of Zohar. Finally, Let There Be Light gives the reader daily inspiration from some ...

Regular Price: $45.98

Entrada no Grau Espiritual; Trechos da Sabedoria da Cabala (E-Book)

A Covid-19 exigiu profundas e rápidas mudanças e adaptações em todo o mundo. Nós também, no Bnei ...

A Covid-19 exigiu profundas e rápidas mudanças e adaptações em todo o mundo. Nós também, no Bnei Baruch, respondemos à isso rapidamente ajustando nossas aulas diárias de Cabalá.Em todo o mundo, entramos no mundo virtual para estudar juntos em uma única sala, e a necessidade de novas observações e insights precisos nos levou a escolher temas exclusivos para as aulas, para nos ajudar a focar o trabalho espiritual de cada aluno e de todos nós juntos como um grupo mundial.Cada tópico é um mundo i...

Regular Price: $9.99

Entrando al Zohar (eBook)

¿Listo para adentrarte en el libro más misterioso y lleno de historias de la historia de la human...

¿Listo para adentrarte en el libro más misterioso y lleno de historias de la historia de la humanidad? Para descifrar su código necesitarás una guía. El Zóhar:  Anotaciones al Comentario de Rabí Yehuda Ashlag y Abriendo el Zóhar hacen accesibles algunas de las partes más importantes de este antiguo libro. El cabalista ofrece una mirada cinematográfica a la creación de uno de los más grandes cabalistas de la historia, Yehuda Ashlag, que escribió el comentario esencial sobre el Libro del Zóhar.

Regular Price: $29.97

Entrar al grado espiritual; Fragmentos elegidos de las fuentes de la Sabiduría de la Cabalá - eBook

El año del Coronavirus ha demandado profundos cambios y rápidas adaptaciones a todas las personas...

El año del Coronavirus ha demandado profundos cambios y rápidas adaptaciones a todas las personas en el mundo. También nosotros, en las clases diarias de Cabalá en “Bnei Baruj - Cabalá Laam”, tuvimos que adoptar una flexibilidad y responder prontamente.Entramos al espacio virtual de todos los confines del mundo para estudiar juntos en una sola aula, y la necesidad de nuevos discernimientos y distinciones precisas nos condujo a elegir temas específicos para las clases, que nos ayudasen a enfoc...

Regular Price: $9.99

Entry into the Spiritual Degree: Excerpts from the Wisdom of Kabbalah - eBook

Covid-19 required profound changes and quick adaptations from people all over the world. We, too,...

Covid-19 required profound changes and quick adaptations from people all over the world. We, too, in Bnei Baruch, quickly responded by adjusting our daily Kabbalah lessons.All over the world, we entered the virtual realm to study together in a single room, and the need for new observations and precise insights led us to choose unique topics for the lessons, to help us focus the spiritual work of each student, and of all of us together as a world group.Every topic is a whole world in itself, w...

Regular Price: $9.99

ERDEMLİĞİN İNCİLERİ (E-Book)

ERDEMLİĞİN İNCİLERİ (E-Book)mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language:AR-SA"...

ERDEMLİĞİN İNCİLERİ (E-Book)mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language:AR-SA" lang="TR">Şunuanlamalıyız ki Yaradan, özünde kusursuzdur ve herşeyi başlatan olmasısebebiyle, tamamlamak için kimsenin yardımına ihtiyacı yoktur. Öyleyse şuaçıktır ki onun alma arzusu yoktur. Alma arzusu olmadığından dolayı, birisinezarar verme arzusundan da yoksundur. Bu, bu kadar basittir.

Regular Price: $9.99

Está Escrito (E-Book)

Durante milênios, Cabalistas nos legaram numerosos escritos. Nas suas composições, eles dispusera...

Durante milênios, Cabalistas nos legaram numerosos escritos. Nas suas composições, eles dispuseram um método estruturado que pode conduzir, passo-a-passo, a um mundo de eternidade e completude. Está Escrito é uma coleção de excertos selecionados dos escritos dos grandes Cabalistas de todas as gerações, com especial ênfase nos escritos de Rav Yehuda Leib HaLevi Ashlag (Baal HaSulam), autor do comentário Sulam [Escada] sobre O Livro do Zohar. As seções foram ordenadas por temas, para fornec...

Regular Price: $9.99

From Chaos to Harmony (eBook)

From Chaos to Harmony: The Solution to the Global Crisis According to the Wisdom of Kabbalah reve...

From Chaos to Harmony: The Solution to the Global Crisis According to the Wisdom of Kabbalah reveals the factors contributing to the perilous state in which we find our world today.Many researchers and scientists agree that the cause of humankind's problems is the human ego. Yet Laitman's groundbreaking new book not only demonstrates that ego has been the basis for all suffering throughout human history but also reveals why we are subject to suffering due to our egos, and how we can turn our ...

Regular Price: $9.99

Fruto de um Sábio (E-Book)

Fruto de um Sabio; CARTAS DO BAAL HASULAMO maior Cabalista do século XX, Rav Yehuda Leib Halevi A...

Fruto de um Sabio; CARTAS DO BAAL HASULAMO maior Cabalista do século XX, Rav Yehuda Leib Halevi Ashlag, que escreveu o comentárioSulam (Escada) sobre O Livro do Zohar, tinha muito poucos estudantes. Um escritor prolífico, ele passou quase todo o seu tempo em sua mesa, pois os estudantes que ele tinha eram preciosos. Quando passava o tempo longe de casa e de seus estudantes, Rav Yehuda Ashlag escreveria cartas elaboradas para dar-lhes orientação e incentivo. Hoje, estas cartas oferecem uma jan...

Regular Price: $9.99

FÜR IMMER ZUSAMMEN (E-Book)

Wenn wir geduldig sind und die Herausforderungen des Lebens annehmen, werden wir stärker, weiser ...

Wenn wir geduldig sind und die Herausforderungen des Lebens annehmen, werden wir stärker, weiser und mutiger. Anstatt zu resignieren, erschaffen wir unsere eigene Magie und Wunder, so wie es nur der Zauberer in diesem Buch kann. In diesem berührenden sanften Märchen teilt Michael Laitman mit Kindern und Erwachsenen gleichermaßen einige der Juwelen und Zaubersprüche der Spirituellen Welt.Die Weisheit der Kabbala ist voll von faszinierenden Geschichten. „Für immer Zusammen“ ist ein weiteres Ges...

Regular Price: $9.99

Garanta sua Saída da Crise (E-Book)

Tudo o que existe é um resultado da interação entre duas forças - dar e receber. Quando elas trab...

Tudo o que existe é um resultado da interação entre duas forças - dar e receber. Quando elas trabalham em harmonia, a vida flui tranquilamente em seu curso. “Quando colidem, temos que lidar com calamidades e crises de grande magnitude “, diz o professor Michael Laitman Estas forças agem em todos os aspectos da vida:.. Economia, família, política, ecologia e saúde Garanta sua Saída da Crise - Como Você pode surgir forte da crise mundial é um guia para dominar essas forças em nível pessoal, nac...

Regular Price: $9.99

Gems of Wisdom (eBook)

Gems of Wisdom: words of the great Kabbalists from all generations is a collection of excerpts fr...

Gems of Wisdom: words of the great Kabbalists from all generations is a collection of excerpts from the writings of great Kabbalists from all generations, particularly the writings of Rav Yehuda Ashlag, author of the Sulam [Ladder] commentary of The Book of Zohar.Gems of Wisdom contains words of the great Kabbalists from all generations as a collection of excerpts from the writings of great Kabbalists from all generations, particularly the writings of Rav Yehuda Ashlag, author of the Sulam [L...

Regular Price: $9.99

Gli Scritti dell'Ultima Generazione e La Nazione (E-Book)

Il 5 giugno 1940, Rav Yahuda Ashlag, conosciuto come Baal HaSulam (autore della Scala) per il suo...

Il 5 giugno 1940, Rav Yahuda Ashlag, conosciuto come Baal HaSulam (autore della Scala) per il suo commento Sulam (Scala) sul Libro dello Zohar, pubblicò la prima copia del giornale "La Nazione". In esso, cercò di offrire una soluzione duratura alle cause dell'Olocausto e di unire il popolo di Israele, poiché percepiva la sua frammentazione come il principale ostacolo alla felicità. I suoi sforzi, tuttavia, furono ostacolati da persone che obiettarono alle sue opinioni, e quella prima pubblica...

Regular Price: $9.99

Habilidades para a Vida: Um Guia Prático para o Sucesso no Novo Mundo Desafiador (E-Book)

Cada um de nós escolhe para si a melhor maneira de conduzir suas vidas. O problema é que muitas v...

Cada um de nós escolhe para si a melhor maneira de conduzir suas vidas. O problema é que muitas vezes encontramos diversas intersecções ramificadas que complicam as nossas decisões sobre onde dar os próximos passos. Habilidades para a Vida é um guia que contém capítulos curtos com foco em três círculos da vida: autogestão, comunicação interpessoal e compreensão do mundo ao redor. O conteúdo apresentado no guia é baseado em um método de autodesenvolvimento e conexão com o meio social de acordo...

Regular Price: $9.99

Handbuch der Absichten (E-Book)

Dieses Buch handelt vom spirituellen Aufstieg des Menschen; es erläutert erhabene spirituelle Kon...

Dieses Buch handelt vom spirituellen Aufstieg des Menschen; es erläutert erhabene spirituelle Konzepte abseits materieller Begrifflichkeiten: Die Tora beispielsweise ist ein Synonym für das Höhere Licht, das ein Mensch durch das Studium kabbalistischer Texte und den Wunsch nach persönlicher Veränderung auf sich zieht. Dieses Licht erhebt den Menschen auf eine höhere Stufe der Wahrnehmung. Mizwot oder Gebote haben nichts mit weltlichen Handlungen zu tun, sondern beziehen sich auf spirituelle...

Regular Price: $9.99

Het Punt in het Hart

Het Punt in het Hart: Een Bron van Grote Vreugde voor Mijn Ziel (E-Book) Wanneer het leven uit d...

Het Punt in het Hart: Een Bron van Grote Vreugde voor Mijn Ziel (E-Book) Wanneer het leven uit de hand loopt, wanneer je een moment nodig hebt om na te denken, om "vijf" en om alleen te zijn met je gedachten, zal dit boek u helpen uw innerlijk kompas te herontdekken. Het punt in het hart is een unieke verzameling van fragmenten uit een man wiens wijsheid heeft hem toegewijde studenten in Noord-Amerika en wereldwijd. Dr. Michael Laitman is een wetenschapper, een Kabbalist, en een groot denker...

Regular Price: $9.99

Hitos en el camino; El desarrollo del alma en el cicle del año - eBook

Después de muchos años de estudio acerca del significado espiritual de las fiestas judías según l...

Después de muchos años de estudio acerca del significado espiritual de las fiestas judías según la sabiduría de la Cabalá, pensamos que era adecuado recopilar fragmentos de fuentes seleccionadas sobre el tema de los más grandes cabalistas de todas las generaciones, principalmente de Rav Yehuda Leib HaLeví Ashlag (Baal HaSulam), y de su hijo primogénito y sucesor, mi maestro, Rav Baruj Shalom HaLeví Ashlag (Rabash). “Hitos en el camino” fue compilado para allanar el camino para todos nuestros ...

Regular Price: $9.99

Holidays Package (eBook)

This holidays package includes three inspirational books:The Path of Kabbalah: Revealing the Hidd...

This holidays package includes three inspirational books:The Path of Kabbalah: Revealing the Hidden Wisdom: While the structure of reality and how we perceive it are at the surface of this book, it is the underlying story of the human soul that truly captivates us: this is about you and me, and all of us. It is about the way we were, the way we are, and the way we will be.The Secrets of the Eternal Book: the meaning of the stories of the Pentateuch: This book decodes some of the Bible’s most ...

Regular Price: $27.98

Humanity at a Crossroads (eBook)

The books in this package describe how millions of years of development on the levels of inanim...

The books in this package describe how millions of years of development on the levels of inanimate, vegetative, and animal degrees culminate in the human degree, requiring humankind to connect in a special way in order to harmonize with Nature’s laws and alleviate the increasingly persistent crises. These books explain how we can institute these changes, which are both necessary for the betterment of our situation, and not at all obvious to the human mind. Self-Interest vs. Altruism in t...

Regular Price: $40.98

Hовый мир: практическое руководство (E-Book)

Hовый мир: практическое руководство (E-Book)

Hовый мир: практическое руководство (E-Book)

Regular Price: $9.99

I Miracoli Possono Accadere: Racconti per bambini, ma non solo (eBook)

Per bambini di tutte le età: dieci incantevoli racconti che descrivono come i miracoli possono ac...

Per bambini di tutte le età: dieci incantevoli racconti che descrivono come i miracoli possono accadere quando apriamo gli occhi per la gioia e la bellezza che sentiamo quando siamo connessi agli altri.Questa ardente raccolta di storie per bambini crea un apprezzamento per i meravigliosi aspetti della Natura, rivelando la verità eterna secondo la quale solo insieme possiamo fare qualcosa di veramente meraviglioso.

Regular Price: $9.99

I Segreti del Libro Eterno (E-Book)

I Segreti del Libro Eterno decifra alcune delle epoche più enigmatiche, eppure più citate, della ...

I Segreti del Libro Eterno decifra alcune delle epoche più enigmatiche, eppure più citate, della Bibbia. Lo stile vivace, ma allo stesso tempo rilassato, dell’autore, porta dolcemente nella profondità della percezione, dove si cambia il proprio mondo semplicemente tramite la contemplazione ed il desiderio. Durante la lettura, ci si innalza, delicatamente, al di sopra del livello degli eventi fisici, come vengono descritti nella Bibbia, scoprendo il Faraone, Mosè, Adamo ed Eva dentro se stessi...

Regular Price: $9.99

Il kabbalista (E-Book)

Il kabbalista: La storia della personalità più misteriosa del ventesimo secoloQuesto libro parla ...

Il kabbalista: La storia della personalità più misteriosa del ventesimo secoloQuesto libro parla della vita di Yehuda Ashlag, noto anche con il nome di Baal HaSulam (Il Padrone della Scala), uno dei più grandi kabbalisti di tutti i tempi. Baal HaSulam ha asceso tutti i 125 livelli del percorso spirituale.Ha raggiunto una connessione totale con il potere che governa il mondo. È vissuto nel XX secolo e ha previsto tutto quello che sarebbe successo. Ha desiderato ardentemente di salvare l’umanit...

Regular Price: $9.99

Il Libro dei Salmi (E-Book)

Il Libro dei Salmi può essere visto in tre modi fondamentali. Per molti, è un libro di centocinqu...

Il Libro dei Salmi può essere visto in tre modi fondamentali. Per molti, è un libro di centocinquanta poesie scritte splendidamente. Per alcuni, è l'eredità del re più potente che abbia mai governato. E per altri, è la loro connessione con Dio. In questa traduzione del Libro dei Salmi, il vostro compito non sarà comprendere le parole, ma quello di scegliere come guardarle.

Regular Price: $9.99

İLİŞKİLER (E-Book)

İLİŞKİLER (E-Book)Bilim ve kültürün gelişiminin yanı sıra, her nesil kendinden sonra gelen nesle,...

İLİŞKİLER (E-Book)Bilim ve kültürün gelişiminin yanı sıra, her nesil kendinden sonra gelen nesle, biriktirdiği ortak insanlık tecrübesini aktarır. Bu bellek bir nesilden diğerine, çürümüş bir tohumun enerjisinin yeni bir filize geçmesi gibi geçer. Belleğin aktarımında var olan tek şey, Reşimo veya enerjidir. Maddenin çürümesi gibi, insan bedeni de çürür ve tüm bilgi yükselen ruha aktarılır. Daha sonra bu ruh yeni bedene yerleşir ve bu bilgiyi veya Reşimo‟yu hatırlar.

Regular Price: $9.99

IMMER MIT MIR - ÜBER MEINEN LEHRER RABASH (eBook)

"Immer mit mir" ist mehr als eine Erinnerung an meinen Lehrer. Es ist sowohl eine Darstellung ein...

"Immer mit mir" ist mehr als eine Erinnerung an meinen Lehrer. Es ist sowohl eine Darstellung eines spirituellen Weges als auch ein intimer Bericht über einen großen Kabbalisten Das Buch beschreibt die Entstehung und die Entwicklung der persönlichen Beziehung zwischen einem Lehrer und seinem hingebungsvollen Schüler durch das gemeinsame Studium.Durch die Kombination tiefer Verbundenheit, Unterstützung und Ablehnung, Konflikt und Hingabe, Auf- und Abstiege vermittelte RABASH mir die Weisheit d...

Regular Price: $9.99

Incontrare la Kabbalah (E-Book)

Ecco un libro per tutti coloro che sono alla ricerca di risposte alle domande essenziali della vi...

Ecco un libro per tutti coloro che sono alla ricerca di risposte alle domande essenziali della vita. Si compone di quattro parti. La prima tratta di come è stata scoperta, sviluppata e infine criptata la saggezza della Kabbalah. La seconda illustra l’essenza della saggezza della Kabbalah,con l’aiuto di efficaci schemi per aiutarci a capire la struttura dei mondi spirituali. La terza parte rivela concetti kabbalistici che sono in gran parte sconosciuti al grande pubblico (ad esempio: il Creato...

Regular Price: $9.99

Integral Education Package (eBook)

When we balance our lives with the laws of Nature, suffering disappears and all the best is readi...

When we balance our lives with the laws of Nature, suffering disappears and all the best is readily available. The books in this package detail the method of harmonizing with these laws. Connected—by Nature’s Law is an innovative book on social awareness. Presenting a comprehensive picture of reality and the process that humanity is undergoing, the book offers tools for using the major personal and social shifts we’re going through to our benefit.The Psychology of the Integral Society continu...

Regular Price: $40.98

Integrándonos (E-Book)

Últimamente estamos cada vez más interconectados. Nuestra creciente interdependencia da lugar a l...

Últimamente estamos cada vez más interconectados. Nuestra creciente interdependencia da lugar a la fundación de comunidades sociales, que son el refl ejo de un nuevo deseo que se está despertando – un deseo de conexión mutua, un deseo de estar unidos. Por lo tanto, trabajando en común, cultivando el deseo de unión, podremos construir un entorno que tiene por meta la conexión entre nosotros. Si adquirimos la consciencia sobre la raíz de nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestra co...

Regular Price: $9.99

INTENTION BOOK - Kabbalah Congress (BUFFALO 2009) (E-Book)

When you are sitting at the lesson, you experience internal changes that are connected with the c...

When you are sitting at the lesson, you experience internal changes that are connected with the common spirit that is born because of others who study along with you. Everyone, including you, connect to the Source that unites you all together... As we study together, all of us must try to connect with one another during the lesson. The important thing is that everyone connects to the same Source, to the same idea...Only this power can correct us.

Regular Price: $9.99

INTENTION BOOK - Kabbalah Congress (New York 2009)(E-Book)

INTENTION BOOK - Kabbalah Congress (New York 2009)(E-Book)Intention Book from New York 2009 Congr...

INTENTION BOOK - Kabbalah Congress (New York 2009)(E-Book)Intention Book from New York 2009 Congress.

Regular Price: $9.99

INTENTION BOOK - Kabbalah Congress (ST. Louis)(E-Book)

To The Congress AttendeesDear friends,The Creator is setting a special task before us today:1. To...

To The Congress AttendeesDear friends,The Creator is setting a special task before us today:1. To unite all of us into one, integral desire for Him.2. To reveal the goal of creation to the world.He is inviting us to be the chosen people, His representatives in correcting the world. We must set an example of the correct society to the world so that He can reveal Himself inside this society. All of the symptoms of the global crisis clearly show humanity that it’s necessary to unite, and we are ...

Regular Price: $9.99

INTENTION BOOK - Living In Unity (New York 2008) (E-Book)

INTENTION BOOK - Living In Unity (New York 2008) (E-Book)Living In Unity - Intention book from Ne...

INTENTION BOOK - Living In Unity (New York 2008) (E-Book)Living In Unity - Intention book from New York 2008 North American Congress

Regular Price: $9.99

INTENTION BOOK - The Next Step (2005 NA Congress) (E-Book)

INTENTION BOOK - The Next Step (2005 NA Congress) (E-Book)Intention Booklet, Fall North American ...

INTENTION BOOK - The Next Step (2005 NA Congress) (E-Book)Intention Booklet, Fall North American Congress 2005.

Regular Price: $9.99

INTENTION HANDBOOK - NA Congress (Spring 2005) (E-Book)

INTENTION HANDBOOK - NA Congress (Spring 2005) (E-Book)Intention Handbook from Spring 2005 North ...

INTENTION HANDBOOK - NA Congress (Spring 2005) (E-Book)Intention Handbook from Spring 2005 North American Congress.

Regular Price: $9.99

INTERES WŁASNY VS. ALTRUIZM W EPOCE GLOBALNEJ (E-Book) W jaki sposób społeczeństwo może przekszta...

„Interes własny vs. altruizm w epoce globalnej”prezentuje nowe spojrzenie na wyzwania, przed któr...

„Interes własny vs. altruizm w epoce globalnej”prezentuje nowe spojrzenie na wyzwania, przed którymi stoi obecnie cały świat. Dr Laitman demonstruje czytelnikowi fakty przemawiające za tym, iż problemy świata są bezpośrednią konsekwencją rosnącego egoizmu człowieka. W tym kontekście autor sugeruje sposoby wykorzystania naszego ego dla dobra całego społeczeństwa, a nie tylko dla osiągnięcia własnej korzyści.Początkowe rozdziały książki oferują unikalny wgląd w zrozumienie faktu samego istnieni...

Regular Price: $9.99

Interesse Próprio vs. Altruísmo (E-Book)

Interesse Próprio vs. Altruísmo na Era Global apresenta uma nova perspectiva sobre os desafios qu...

Interesse Próprio vs. Altruísmo na Era Global apresenta uma nova perspectiva sobre os desafios que o mundo enfrenta atualmente. Dr. Laitman mostra ao leitor que os problemas do mundo são consequência do egoísmo crescente da humanidade. Neste espírito, o livro sugere formas de usar nossos egos para benefício da sociedade, ao invés de meramente para nosso interesse próprio.Os primeiros capítulos oferecem um entendimento único da existência da humanidade neste planeta e como nosso egoísmo coleti...

Regular Price: $9.99

Introdução à Sabedoria da Cabalá (E-Book)

Escrito em linguagem simples, direta e clara, o livro Introdução à Sabedoria da Cabalá tem como o...

Escrito em linguagem simples, direta e clara, o livro Introdução à Sabedoria da Cabalá tem como objetivo introduzir conceitos importantes da Cabalá, facilitando desta maneira o início dos estudos desta sabedoria. O livro divide-se em 3 Unidades de Estudo, com lições que contém a explicação do tópico, terminologia da Cabalá, perguntas e respostas, e um rápido teste de verificação. O livro Introdução à Sabedoria da Cabalá é indispensável a todos que estão iniciando os estudos ou que tem cur...

Regular Price: $9.99

Introducción a la Sabiduría de la Cabalá (E-Book)

El curso "Introducción a la sabiduría de la Cabalá" es un curso de fundamentos de estudio de la s...

El curso "Introducción a la sabiduría de la Cabalá" es un curso de fundamentos de estudio de la sabiduría de la Cabalá. El curso presenta al estudiante las diferentes facetas de estudio de la sabiduría, adaptadas a quien hace sus primeros pasos en este estudio. Entre otras cosas, aprenderemos en el curso los siguientes temas: ¿Qué es la sabiduría de la Cabalá?, la percepción de la realidad, el libre albedrío, la estructura de los mundos espirituales, el alma del primer hombre, las diez Sefiro...

Regular Price: $9.99

Introduction to the Book of Zohar (E-book)

Introduction to the Zohar is the second in a series written by Kabbalist and scientist Rav Michae...

Introduction to the Zohar is the second in a series written by Kabbalist and scientist Rav Michael Laitman, which will prepare readers to understand the hidden message of "The Zohar".Among the many helpful topics dealt with in this companion text to The Science of Kabbalah, readers are introduced to the 'language of root and branch', without which the stories in the Zohar are mere fable and legend. Introduction to the Zohar will certainly furnish readers with the necessary tools to understand...

Regular Price: $9.99

Introduction To The Wisdom Of Kabbalah (E-book)

Introduction to the Wisdom of Kabbalah is an introductory course in Kabbalah’s fundamentals.The b...

Introduction to the Wisdom of Kabbalah is an introductory course in Kabbalah’s fundamentals.The book introduces Kabbalah beginners to every area of the wisdom, including what it is, Kabbalistic language, perception of reality, freedom of choice, the structure of the spiritual worlds, the soul of Adam HaRishon, the ten Sefirot, the influence of the environment, and more.Considering the special nature of the study of the wisdom of Kabbalah, the purpose of Introduction to Kabbalah is not only to...

Regular Price: $9.99

Introduzione Alla Saggezza Della Cabala

Introduzione Alla Saggezza Della Cabala (E-Book)

Introduzione Alla Saggezza Della Cabala (E-Book)

Regular Price: $9.99

Introduzione alla Saggezza della Kabbalah (E-Book)

Ci troviamo all’inizio di un processo il cui stadio finale, la Saggezza della Kabbalah, occuperà ...

Ci troviamo all’inizio di un processo il cui stadio finale, la Saggezza della Kabbalah, occuperà un posto centrale nella vita di ogni persona nel mondo come metodo per risolvere i problemi globali e personali sempre più gravosi.Il motivo di quanto affermato risiede nell’essenza della Saggezza della Kabbalah: essa è la scienza che indaga le leggi che governano l’intero creato, leggi nascoste, e proprio perché sconosciute, causa di contrasti che innescano reazioni avverse e negative.L’essenza d...

Regular Price: $9.99

Iš chaoso į harmoniją (E-Book)

Visi neigiami mūsų gyvenimo reiškiniai yra gamtos dėsnių nepaisymo rezultatas. Mes aiškiai supran...

Visi neigiami mūsų gyvenimo reiškiniai yra gamtos dėsnių nepaisymo rezultatas. Mes aiškiai suprantame, jog kvaila šokti nuo stogo viliantis, kad žemės traukos dėsnis nesuveiks. Tačiau paprastas faktas, jog visuomenės gyvenimą valdo tokie patys absoliutūs gamtos dėsniai, mums toli gražu nėra iki galo aiškus. Todėl šiandien turime suprasti, kuo prieštaraujame išmintingiems gamtos dėsniams, ir rasti būdą darniai egzistuoti. Viskas priklauso tik nuo mūsų įsisąmoninimo: juo geriau suprasime natūra...

Regular Price: $9.99

Jewish Self-Hatred: The Enemy Within (eBook)

Jewish Self-Hatred: The Enemy Within is a groundbreaking exploration of a rarely discussed yet wi...

Jewish Self-Hatred: The Enemy Within is a groundbreaking exploration of a rarely discussed yet widely felt phenomenon: self-hatred among Jews. From the depths of our history to the present day, this book delves into the complex reasons behind this pervasive phenomenon and its impact on Jewish identity. With a keen eye for detail and a deep understanding of Jewish history and culture, bestselling author Dr. Michael Laitman investigates the roots of self-hatred, explains its prevalence among Je...

Regular Price: $9.99

JUNTOS POR SIEMPRE

En Juntos por siempre, el autor nos dice que si somos pacientes y superamos las pruebas que se no...

En Juntos por siempre, el autor nos dice que si somos pacientes y superamos las pruebas que se nos presentan a lo largo de nuestra vida, nos convertiremos en personas más fuertes, más valientes y más sabias. En vez de hacernos más débiles, aprenderemos a crear nuestra propia magia y nuestras propias maravillas, de manera que sólo un mago lo puede hacer. En este tierno y cálido relato, el Dr. Michael Laitman comparte con los niños y padres de familia algunos de los tesoros y encantos del mundo...

Regular Price: $9.99

Kabala pro začátečníky Svazek 1 (E-Book)

Kabala pro začátečníky Svazek 1Nabízíme Vám nový učební materiál, který vznikal pod vedením vědce...

Kabala pro začátečníky Svazek 1Nabízíme Vám nový učební materiál, který vznikal pod vedením vědce-kabalisty, profesora (PhD), vedoucího Mezinárodní akademie kabaly Michaela Laitmana, následovníka klasické kabalistické školy, která je starší více jak jedno tisíciletí. Zároveň Michael Laitman vede moderní zkoumání v oblasti tohoto učení, které obdržely mezinárodní uznání, je členem Mezinárodní rady mudrců (World Wisdom Council) a ve spoustě dalších mezinárodních organizací. Při vytváření učebni...

Regular Price: $9.99

Kabala Základní principy (E-Book)

Kabalista je člověk, který navenek vypadá jako kdokoliv jiný. Kabalista nemusí být chytrý, ani vz...

Kabalista je člověk, který navenek vypadá jako kdokoliv jiný. Kabalista nemusí být chytrý, ani vzdělaný. Z jeho vzezření se nedá nic poznat. Je to obyčejný člověk, který skrze studium kabaly získal „šestý smysl“, čili schopnost vnímat skryté části světa. Kabalista může díky tomuto smyslu vnímat celé universum, vidět jak náš, tak duchovní svět jako hmatatelnou realitu. Běžný člověk vnímá pouze střípek z vesmíru kolem nás a tento střípek nazývá „náš svět“. Kabalista ale vnímá celé universum.Opa...

Regular Price: $9.99

KABALANIN İFŞASI (E-Book)

KABALANIN İFŞASI (E-Book)Bu kitap Kabala İlmini öğrenmeye yeni başlayan insanlar için düzenlenmiş...

KABALANIN İFŞASI (E-Book)Bu kitap Kabala İlmini öğrenmeye yeni başlayan insanlar için düzenlenmiş çok özel bir eğitim setini içermektedir. Başlangıçta bir eğitim seti olarak düşünülen bu dizi aynı zamanda video serisi olarakta düzenlenip bir çok dilde yayınlanmıştır. Bu yüzden ders metinlerinde yer alan konuşma metinleri yapılan video çalışmasına yönelik sonradan eklenmiştir.

Regular Price: $9.99

Kabalas atklāšana (E-Book)

Es nolēmu uzrakstīt grāmatu “Kabalas atklāšana”, lai attēlotu šo zinātni kā dzīves gudrības avotu...

Es nolēmu uzrakstīt grāmatu “Kabalas atklāšana”, lai attēlotu šo zinātni kā dzīves gudrības avotu, kas tūksto- šiem gadu garumā pierādījusi savu vērtību. Būtībā tieši patlaban kabala kā garīgs un praktisks dzīves ceļvedis ir aktuāla kā vēl nekad. Grāmata jums pastāstīs, kas patiesībā ir šī senā zi- nātne: kur ir tās pirmsākums, kā tā attīstījusies un mūs- dienās kalpo mums visiem par avotu un ceļvedi, palīdzot pārliecināti dzīvot un gūt panākumus mūsdienu mainīgajā pasaulē. Līdztekus šī grāma...

Regular Price: $9.99

Kabala’nın Gizli Bilgeliği (E-Book)

Şüphesiz ki bilim dünyada muazzam bir ilerleme sağlamıştır, fakat bu sınırlıdır. Bilimsel aletler...

Şüphesiz ki bilim dünyada muazzam bir ilerleme sağlamıştır, fakat bu sınırlıdır. Bilimsel aletler insanın iç dünyasını, ruhunu, davranışlarını ve motivasyon kaynaklarını ölçemez. Yaratılışın en ana öğesi olan insan, bu evrendeki rolüne dair hâlâ bilgisiz bırakılmış durumdadır.Doğanın kanunları, dünyadaki yerimiz ve davranışlarımız bilim insanları ve felsefeciler tarafından binlerce yıldan beri incelenmiştir.Mantıki varsayımlarla beraber bilim nicel olabilir verilerden ve araştırmalardan yarar...

Regular Price: $9.99

Kabala’nın Temel Kavramları (E-Book)

Kabala’nın Temel Kavramları (E-Book)Kalbini hafifçe bana açSana dünyayı ifşa edeceğimZOHAR KİTABI...

Kabala’nın Temel Kavramları (E-Book)Kalbini hafifçe bana açSana dünyayı ifşa edeceğimZOHAR KİTABI Ben kimim? Neden varım? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Ve buradaki amacımız nedir? Daha önce bu dünyada bulunduk mu? Bu dünyada neden acı var ve ondan kaçabilir miyiz? Huzuru, doyumu ve mutluluğu nasıl elde edeceğiz? Kuşaktan kuşağa insanlar bu acı dolu, ısrarlı sorulara cevap bulmaya çalışırlar. Onların kuşaktan kuşağa devam etmiş olmaları gerçeği, bizim bunlar için tatmin ed...

Regular Price: $9.99

Kabała ujawniona (E-Book) - Prosty osobisty przewodnik do uzyskania spokojniejszego życia

Zdecydowałem się napisać tę książkę, aby przedstawić Kabałę jako źródło żywej mądrości, która już...

Zdecydowałem się napisać tę książkę, aby przedstawić Kabałę jako źródło żywej mądrości, która już od tysięcy lat udowadnia swoją wartość. Będąc zarówno duchowym, jak i praktycznym przewodnikiem w życiu człowieka, Kabała jest teraz bardziej aktualna niż kiedykolwiek wcześniej.Niniejsza książka opowiada prawdziwą historię Kabały – jakie miała początki, jak ewoluowała oraz w jaki sposób obecnie służy jako źródło wskazówek dla nas wszystkich, pomagając w spokojnym życiu i duchowym rozwoju w dzisi...

Regular Price: $9.99

KABBALA FÜR ANFÄNGER (eBook)

Woher komme ich und wohin gehe ich?War ich schon einmal hier?Warum bin ich hier?Woher komme ich u...

Woher komme ich und wohin gehe ich?War ich schon einmal hier?Warum bin ich hier?Woher komme ich und wohin gehe ich?War ich schon einmal hier?Warum bin ich hier?Kann ich die gesamte Wirklichkeitund den Sinn des Lebens verstehen?Wie kann ich nicht nur Leid vermeiden, sondern auch wahrhaft glücklich und zufrieden werden?Die größten Kabbalisten unserer Zeit, Rav Yehuda Ashlag, Autor des Sulam Kommentars zum Buch Sohar und sein Sohn und Nachfolger, Rav Baruch Ashlag bieten wertvolle und verständli...

Regular Price: $9.99

Kabbala kezdőknek

Kabbala kezdőknek: A Kabbala története, tanai és jelenkori alkalmazása (E-Book)Michael Laitmantud...

Kabbala kezdőknek: A Kabbala története, tanai és jelenkori alkalmazása (E-Book)Michael Laitmantudós, tanár, a Kabbala tanításával és terjesztésével foglalkozó Bnéj BaruchIntézet alapító igazgatója. Doktori címét filozófiából, diplomáját orvosikibernetikából szerezte Szentpéterváron. Kutatómunkája során azonban számosolyan kérdésre bukkant, amelyekre a tudomány segítségével nem kapott választ, ígytanulmányait a Kabbala forrásvidékén, Izraelben folytatta tovább, ahol a híresBaruch Áslág rabbi (...

Regular Price: $9.99

Kabbalah for Beginners (E-book)

Kabbalah for Beginners, an extended version of Kabbalah Revealed, is a book for everyone who is s...

Kabbalah for Beginners, an extended version of Kabbalah Revealed, is a book for everyone who is seeking answers to life's essential questions. We all have problems; we want to know why we are here, why there is pain and how we can make life more enjoyable.The four parts of this book tell us exactly how the wisdom of Kabbalah came about, who discovered and developed it, and what they discovered. Afterward, the book tells us about the world we live in and finally, it explains how we can make ou...

Regular Price: $9.99

Kabbalah for the Student (E-book)

The greatest contemporary Kabbalists, Rav Yehuda Ashlag, and his son and successor, Rav Baruch As...

The greatest contemporary Kabbalists, Rav Yehuda Ashlag, and his son and successor, Rav Baruch Ashlag, provide valid answers to lifes most fundamental question: What is the meaning of my life?The greatest contemporary Kabbalists, Rav Yehuda Ashlag, and his son and successor, Rav Baruch Ashlag, provide valid answers to life's most fundamental question: What is the meaning of my life? Based on their interpretations of The Book of Zohar, and The Tree of Life, we can now learn how to benefit from...

Regular Price: $9.99

Kabbalah Onthuld

Kabbalah Onthuld: Een Ieders Gids voor een Vrediger Leven (E-Book)In Kabbalah Onthuld: Een gids v...

Kabbalah Onthuld: Een Ieders Gids voor een Vrediger Leven (E-Book)In Kabbalah Onthuld: Een gids voor een meer vreedzame leven, zul je ontdekken wat er achter de hedendaagse snelst groeiende trend, hoe Kabbalah is gekomen, wat deze wijsheid biedt aan zijn studenten, en hoe het gevoel van je leven kan maken ligt.

Regular Price: $9.99

KABBALAH para sa NAGSISIMULA (E-Book)

Kabbalah para sa Nagsisimula (Kabbalah for Beginners), isang pinalawig na bersyon ng Kabbalah Ini...

Kabbalah para sa Nagsisimula (Kabbalah for Beginners), isang pinalawig na bersyon ng Kabbalah Inihayag (Kabbalah Revealed) ay aklat para sa lahat na naghahanap ng kasagutan sa mga mahalagang katanungan sa buhay, gaya ng " Bakit ako narito?". "Bakit tayo nakakaranas ng kasiyahan at pagdurusa?" and "Bakit ang tao ay may paguugali na gaya ng kanilang ikinikilos?" Ngayon, ang mga mambabasa ay may malinaw, mapagkakatiwalaang paraan para matulungan silang maunawaan ang mga pangyayari sa mundo. Ang ...

Regular Price: $9.99

Kabbalah Revealed Interactive Part 1 (eBook)

This package provides you with the foundation for the study of Kabbalah. Kabbalah for the Student...

This package provides you with the foundation for the study of Kabbalah. Kabbalah for the Student is a collection of the most important articles in Kabbalah, and contains material for a lifetime of study. It is used virtually every day by all levels of students within Bnei Baruch.Attaining the Worlds Beyond takes one deep into the Kabbalistic concepts using language that speaks to our hearts today. It is a very personal journey, and each time you read it, new revelations and sensations emerge...

Regular Price: $29.97

Kabbalah Revealed Interactive Part 2 (eBook)

This package provides you with the foundation for the study of Kabbalah.A Guide to the Hidden Wis...

This package provides you with the foundation for the study of Kabbalah.A Guide to the Hidden Wisdom of Kabbalah provides all the information you need to learn the basics of Kabbalah, as well as much needed suggestions for employing this age-old science to your day-to-day life.Shamati is an enduring legacy left to Dr. Laitman by his teacher, Rabash (Rabbi Baruch Ashlag). This compilation of conversations between Rabash and his father, Baal HaSulam provides us with an enduring connection to th...

Regular Price: $19.98

Kabbalah Revealed: A Guide to a More Peaceful Life (E-book)

Kabbalah Revealed: A Guide to a More Peaceful Life is a clearly-written, user-friendly guide to m...

Kabbalah Revealed: A Guide to a More Peaceful Life is a clearly-written, user-friendly guide to making sense of the surrounding world while achieving inner peace.Each of the six chapters in this book focuses on a different aspect of the ancient wisdom of Kabbalah, shedding new light on a teaching that has too often been shrouded in mystery and misconceptions. A subtle, yet profound idea weaves the books chapters into a coherent and concrete whole.The first three chapters in Kabbalah Revealed ...

Regular Price: $9.99

Kabbalah, Science and the Meaning of Life (E-book)

Kabbalah, Science & the Meaning of Life traces the milestones of the evolution of science wit...

Kabbalah, Science & the Meaning of Life traces the milestones of the evolution of science with which we are familiar, such as Newton's and Einstein's theories but goes further to present the science of Kabbalah as the basis for understanding the hidden parts of reality which scientists are now discovering. While other sciences research the definable world around us, Kabbalah teaches us how the spontaneous changes occurring within us affect our surrounding reality. The wisdom of Kabbalah e...

Regular Price: $9.99

Kabbalas hemmeligheter (E-Book)

Kabbalas hemmeligheter (E-Book)I denne boken kan du lese historien om kabbala: hvordan det hele s...

Kabbalas hemmeligheter (E-Book)I denne boken kan du lese historien om kabbala: hvordan det hele startet, hvordan filosofien vokste frem, og hvordan kunnskapen i dag tjener som en veileder og hjelper oss å vokse og leve i fredelig sameksistens med våre medmennesker. Michael Laitman er en internasjonalt anerkjent ekspert på autentisk kabbala. Hans bakgrunn er uvanlig for en som også innehar et kjent navn innen det spirituelle miljøet: Han har en mastergrad i biokybernetikk og hans vitenskapelig...

Regular Price: $9.99

Kabbalistic Hebrew (eBook)

This package provides you with the foundation for the study of Kabbalah.A Guide to the Hidden Wis...

This package provides you with the foundation for the study of Kabbalah.A Guide to the Hidden Wisdom of Kabbalah provides all the information you need to learn the basics of Kabbalah, as well as much needed suggestions for employing this age-old science to your day-to-day life.The Book of Zohar (The Book of Radiance) is an ageless source of wisdom and the basis for all Kabbalistic literature. Since its appearance nearly 2,000 years ago, it has been the primary, and often only, source used by ...

Regular Price: $19.95

Kabbalistic Hebrew (eBook)

This package provides you with the foundation for the study of Kabbalah.A Guide to the Hidden Wis...

This package provides you with the foundation for the study of Kabbalah.A Guide to the Hidden Wisdom of Kabbalah provides all the information you need to learn the basics of Kabbalah, as well as much needed suggestions for employing this age-old science to your day-to-day life.The Book of Zohar (The Book of Radiance) is an ageless source of wisdom and the basis for all Kabbalistic literature. Since its appearance nearly 2,000 years ago, it has been the primary, and often only, source used by ...

Regular Price: $19.98

KabU Supplemental Package (eBook)

This package contains some of the most popular books in Kabbalah. Attaining the Worlds Beyond tak...

This package contains some of the most popular books in Kabbalah. Attaining the Worlds Beyond takes one deep into the Kabbalistic concepts using language that speaks to our hearts today. It is a very personal journey, and each time you read it, new insights and sensations emerge. Gems of Wisdom is a pocket sized collection of short passages from the great Kabbalists that can be used for inspiration whenever you have a few moments. And the pocket size version of Shamati makes this incredible c...

Regular Price: $27.98

KALPTEKİ NOKTA (E-Book)

KALPTEKİ NOKTA (E-Book)İnsanların şu an yaşadığı süreç çok enteresan bir zamandır. İnsanlar, bu d...

KALPTEKİ NOKTA (E-Book)İnsanların şu an yaşadığı süreç çok enteresan bir zamandır. İnsanlar, bu dünyada ellerinde olan bol olanaklardan hiçbir şekilde tatmin olamamaktadırlar. Hayatı günübirlik geçirmekten başka bir şey yapmadığımız için, bu dünyanın bizlere küçük geldiğini hissediyoruz ve daha fazlasını arıyoruz.Bu kitapta, Kabalist Dr. Michael Laitman’ın her sabah verdiği günlük derslerinden alınmış en özel bölümleri okuyucularımıza sunacağız. Kabalist Dr. Michael Laitman’ın dersleri her gü...

Regular Price: $9.99

Kaostan Ahenge (E-Book)

Bu kitap, ayrım noktalarımızda ne gibi değişiklikler gerektiğini, neden gerektiğini ve çözüm yoll...

Bu kitap, ayrım noktalarımızda ne gibi değişiklikler gerektiğini, neden gerektiğini ve çözüm yollarının ne olduğunu tanımlıyor.Bu kitap, farkındalığımızda ne gibi bir değişiklik gerektiğini ve neden gerektiğini tanımlayarak insanoğlunun 21.yüzyıldaki durumuna odaklanır. Ancak bunu yapmadan önce insanlığın mevcut durumunun gerçeklerine bir göz atalım. Bu olguları bilmemiz problemlerimize sunulan çözümü anlamamıza yardımcı olması açısından önemlidir. Aşağı yukarı son 100 yılda, bilimsel ve tekn...

Regular Price: $9.99

Káoszból a harmóniába

Káoszból a harmóniába - A Kabbala útmutatása a globális válság megoldására (E-Book)Michael Laitma...

Káoszból a harmóniába - A Kabbala útmutatása a globális válság megoldására (E-Book)Michael Laitmantudós, tanár, a Kabbala tanításával és terjesztésével foglalkozó Bnej BaruchIntézet alapító igazgatója. Doktori címét filozófiából, diplomáját orvosikibernetikából szerezte Szentpéterváron. Kutatómunkája során azonban számosolyan kérdésre bukkant, amelyekre a tudomány segítségével nem kapott választ,így tanulmányait a Kabbala forrásvidékén, Izraelben folytatta tovább, ahol ahíres Baruch Ashlag ra...

Regular Price: $9.99

Kompetenzen fürs Leben - Ein praktischer Leitfaden für den Erfolg in einer herausfordernden neuen...

Jeder von uns wählt für sich selbst den besten Weg, sein Leben zu führen. Das Problem ist, dass w...

Jeder von uns wählt für sich selbst den besten Weg, sein Leben zu führen. Das Problem ist, dass wir oft auf mehrere verzweigte Kreuzungen stoßen, die uns die Entscheidung erschweren, wohin wir unsere nächsten Schritte lenken sollen."Kompetenzen fürs Leben" ist ein Leitfaden mit kurzen Kapiteln, die sich auf drei Lebensbereiche konzentrieren: Selbstmanagement, zwischenmenschliche Kommunikation und das Verstehen der Welt um uns herum.Der Inhalt des Leitfadens basiert auf der Methode der Selbste...

Regular Price: $9.99

La Cabbala Rivelata (eBook)

"Ho deciso di scrivere questo libro per presentare la Cabbala come una fonte di saggezza, che ha ...

"Ho deciso di scrivere questo libro per presentare la Cabbala come una fonte di saggezza, che ha dimostrato la propria validità nel corso di migliaia di anni.In effetti, come guida spirituale e pratica alla vita, la Cabbala è, oggi, più attuale che mai. Questo libro racconta la vera storia della Cabbala: come è nata, come si è evoluta e come può rappresentare, oggi, una guida per tutti noi, aiutandoci a vivere in modo sereno e prospero, pur nelle incertezze del mondo di oggi.Racconta anche il...

Regular Price: $9.99

La elección judía: Unidad o antisemitismo (eBook)

La elección judía: unidad o antisemitismo no se parece a ningún otro libro que el lector haya pod...

La elección judía: unidad o antisemitismo no se parece a ningún otro libro que el lector haya podido leer sobre los judíos, la historia o el antisemitismo. Como el propio título indica, establece un vínculo directo entre el nivel de unidad de los judíos y el aumento del antisemitismo, haciendo referencia también a la actual oleada del mismo.Sabiendo que esta correlación es tan insólita, podríamos tildar este libro como una mera provocación si no fuera por el hecho de que está documentado con ...

Regular Price: $9.99

La guía de la Sabiduría oculta de la Cabalá (eBook)

Aprende a interpretar el Árbol de la Vida, la sabiduría esotérica de la Cabalá, y cómo utilizarla...

Aprende a interpretar el Árbol de la Vida, la sabiduría esotérica de la Cabalá, y cómo utilizarla en tu vida diaria, de la mano del prestigioso profesor Laitman. Aplica la Cabalá para conocer la realidad que te rodea, descubrir tu "brújula interior", acercarte a la comprensión de Dios y descubrir el autentico sentido de tu vida.Este libro ofrece la oportunidad de conocer todos los misterios que encierra la Cabalá, una de las principales corrientes de la mística judía que fue originalmente dis...

Regular Price: $9.99

La Guía Para el Nuevo Mundo (E-Book)

El desasosiego que comenzó en el 2011 se propagó como un incendio forestal global, exigiendo igua...

El desasosiego que comenzó en el 2011 se propagó como un incendio forestal global, exigiendo igualdad, justicia social, distribución justa de los ingresos, y en algunos casos, democracia.¿Por qué el 1% de la población mundial posee el 40% de la riqueza? ¿Por qué los sistemas educativos en todo el mundo generan niños desdichados e incultos? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué los costos de vida suben cuando hay suficiente producción para proporcionar alimentos básicos a todos con el superávit? ¿Por ...

Regular Price: $9.99

La HISTORIA UNIVERSAL DE LA HUMANIDAD (E-Book)

Este libro ofrece una nueva perspectiva sobre las leyes del desarrollo histórico y abre una serie...

Este libro ofrece una nueva perspectiva sobre las leyes del desarrollo histórico y abre una serie de interrogantes, dedicadas a los problemas más palpables de nuestro tiempo y a las posibilidades de resolverlos sobre la base de la síntesis de la enseñanza cabalista y los logros de la ciencia moderna.Se supone que los siguientes capítulos proporcionarán un análisis detallado de la crisis global de la civilización, enfrentada por la humanidad al principio del tercer milenio y de sus causas. Y l...

Regular Price: $9.99

La Kabbale en toute Simplicité (eBook)

Rédigé dans un style accessible à tous, La Kabbale en toute simplicité donne une véritable vue pa...

Rédigé dans un style accessible à tous, La Kabbale en toute simplicité donne une véritable vue panoramique de cette sagesse antique. Puis ant dans les sources traditionnelles de la Kabbale, l’auteur couvre dans ce livre les aspects conceptuels et historiques de celle-ci, et nous emmène également dans une réflexion sur le monde et sur nous-mêmes. Le lecteur appréciera également l’explication du sens des fêtes juive selon la Kabbale, ainsi que toute une partie dédiée au sens de la langue hébraï...

Regular Price: $9.99

La Kabbale révélée (eBook)

Le point dans le Coeur est un recueil de textes uniques du kabbaliste Michael Laitman. La Kabbale...

Le point dans le Coeur est un recueil de textes uniques du kabbaliste Michael Laitman. La Kabbale révélée est un livre écrit dans le but de présenter la Kabbale en toute simplicité, comme une sagesse permettant de mieux comprendre le monde environnant et d'accéder à une réelle paix intérieure. Chacun des six chapitres de ce livre met l’accent sur un aspect différent de l’antique sagesse de la Kabbale tout en apportant un éclairage sur un enseignement qui a trop souvent été enveloppé de mystèr...

Regular Price: $9.99

La Psicología de la Sociedad Integral (E-Book)

La Psicología de la Sociedad Integral presenta un enfoque educativo revolucionario. En un mundo i...

La Psicología de la Sociedad Integral presenta un enfoque educativo revolucionario. En un mundo interconectado e interdependiente, enseñar a los niños a competir con sus compañeros es tan “sabio” como enseñar a la mano izquierda a ser más astuta que su compañera, la mano derecha. Una sociedad integral es aquella en que todas las partes contribuyen al bienestar y éxito de la sociedad. La sociedad, a su vez, es responsable y se preocupa por el bienestar y éxito de sus elementos, creando así una...

Regular Price: $9.99

La puerta de Aravá (E-Book)

Igual que toda la fuerza destructiva de las armas atómicas empieza en la pequeñez de un átomo, as...

Igual que toda la fuerza destructiva de las armas atómicas empieza en la pequeñez de un átomo, así también la más horrible de las guerras o la explotación humanan empiezan de modo muy simple, en la relación egoísta de un ser humano con otro. Esto llevó a un grupo de amigos de todas partes del mundo a reunirse en un campamento en el desierto de Aravá, en una pequeña sociedad que se formó entre ellos justo a su llegada. Sin distracciones externas, solos ante el cielo abierto, las montañas rocos...

Regular Price: $9.99

LA VOZ DE LA CABALÁ

En nuestra época, hay una sensación general de que “todo el mundo estudia Cabalá”. Sin embargo, l...

En nuestra época, hay una sensación general de que “todo el mundo estudia Cabalá”. Sin embargo, la sabiduría de la Cabalá no es una moda pasajera, sino, un método ancestral que pertenece a la cima del pensamiento humano; una sabiduría que abarca todo lo que requiere el ser humano para lidiar con los grandes desafíos que enfrenta.El libro La Voz de la Cabalá es una selección y recopilación de los principales artículos de Cabalá publicados en nuestro periódico en español, clasificados en 10 cap...

Regular Price: $9.99

Landmarks; Die Entwicklung der Seele durch den Zyklus des Jahres (eBook)

Nach vielen Jahren des Lernens über die spirituelle Bedeutung der jüdischen Feiertage gemäß der W...

Nach vielen Jahren des Lernens über die spirituelle Bedeutung der jüdischen Feiertage gemäß der Weisheit der Kabbala hielten wir es für sinnvoll, ausgewählte Quellenauszüge zu diesem Thema von den größten Kabbalisten aller Zeiten zusammenzustellen, vor allem von Rav Yehuda Leib HaLevi Ashlag (Baal HaSulam) und seinem erstgeborenen Sohn und Nachfolger, meinem Lehrer, Rav Baruch Shalom HaLevi Ashlag (RABASH).Landmarks wurde zusammengestellt, um all unseren Freunden, den Kabbala-Schülern aus all...

Regular Price: $9.99

Landmarks; The development of the soul during the cycle of the year (eBook)

After many years of learning about the spiritual meaning of the Jewish holidays according to the ...

After many years of learning about the spiritual meaning of the Jewish holidays according to the wisdom of Kabbalah, we thought it was judicious to bind together selected source excerpts on the topic from the greatest kabbalists throughout the ages, and primarily Rav Yehuda Leib HaLevi Ashlag (Baal HaSulam), and his firstborn son and successor, my teacher, Rav Baruch Shalom HaLevi Ashlag (RABASH).Landmarks was compiled so as to pave the way for all our friends, Kabbalah students from around t...

Regular Price: $9.99

Le Point dans le coeur

Le point dans le Coeur est un recueil de textes uniques du kabbaliste Michaël Laitman.Livre idéal...

Le point dans le Coeur est un recueil de textes uniques du kabbaliste Michaël Laitman.Livre idéal lorsque vous voulez prendre un moment de réflexion, en tête à tête avec vos pensées; Ce livre vous aidera a retrouver votre équilibre intérieur. Le Point dans le Coeur est une collection unique de notes d'un homme dont la sagesse a trouvé écho auprès de milliers d'étudiants dans le monde. Michaël Laitman est un scientifique, un kabbaliste et un auteur qui a su présenter une ancienne et profonde s...

Regular Price: $9.99

Leben aus der Kabbala (eBook)

Das Grundlagenwerk für Studium und Praxis des spirituellen Weges der Kabbala.Kabbala ist eine exa...

Das Grundlagenwerk für Studium und Praxis des spirituellen Weges der Kabbala.Kabbala ist eine exakte Wissenschaft, die uns Menschen nahe liegt und unsere Stellung im Universum definiert. Sie gibt uns Antworten auf die fundamentalen Fragen des menschlichen Daseins: Warum existieren wir, woher kommen wir, warum sind wir auf dieser Welt, wohin gehen wir, wenn unser Weg hier beendet ist?Die Kabbala stellt eine Methode zur Erfassung der spirituellen und damit auch dieser Welt dar, wobei unsere Wel...

Regular Price: $9.99

Leitfaden für eine neue Welt (E-Book)

Leitfaden für eine neue Welt: Warum gegenseitige Fürsorge der Schlüssel zur Lösung der globalen K...

Leitfaden für eine neue Welt: Warum gegenseitige Fürsorge der Schlüssel zur Lösung der globalen Krise ist'Leitfaden für eine neue Welt' ist ein Weckruf für Geschäftsleute, für die Weltführer und jene Menschen die den Druck der Wirtschaftskrise spüren und merken, wie sich diese Krise in der Familie, Ausbildung und im gesamten Leben ausbreitet.Dieses Buch bietet praktische Lösungen wie wir eine stabilere und glücklichere Welt hervorbringen können, in welcher jeder Mensch weltweit sein volles Po...

Regular Price: $9.99

Let There Be Light (eBook)

The book of Zohar (Radiance), also known as The Zohar, is regarded by many as the most enchanting...

The book of Zohar (Radiance), also known as The Zohar, is regarded by many as the most enchanting and mysterious composition ever to be written. No other literary work has provoked quite so much awe and admiration among writers, thinkers, and spiritual seekers. The Zohar contains all the secrets of creation, but until recently the wisdom of Kabbalah was locked under a thousand locks. Thanks to the work of Rav Yehuda Ashlag (1884-1954), the last of the great Kabbalists, The Zohar is revealed t...

Regular Price: $9.99

Life After the Coronavirus - eBook

Life After the Coronavirus is not another theoretical pamphlet. It is a document that introduces ...

Life After the Coronavirus is not another theoretical pamphlet. It is a document that introduces the essence of the change that human consciousness must undergo during and after the Coronavirus pandemic. This booklet presents the process, a process sparked by 2020’s worldwide pandemic, into which humanity is entering from the unique perspective of the wisdom of kabbalah. This booklet details what a world after COVID-19 will look like. -- After the coronavirus pandemic, the world will be a ...

Regular Price: $9.99

Like a Bundle of Reeds (E-Book)

Like a Bundle of Reeds, why unity and mutual guarantee are today’s call of the hour sheds light o...

Like a Bundle of Reeds, why unity and mutual guarantee are today’s call of the hour sheds light on some of the Jews’ most daunting and mystifying questions: What is our role on this planet? Are we truly “the chosen people”? If we are, what were we chosen for? What is causing anti-Semitism, and can it be cured? Using numerous quotes and references from Jewish sages and historians of all times, the book offers a roadmap for achieving one of the Jews’ most sought-after, yet elusive goals: social...

Regular Price: $9.99

Likt En Bunt Av Vass (E-Book)

Likt En Bunt Av Vass (E-Book)Likt en bunt av vass Varför enhet och ömsesidigt ansvar behövs nu De...

Likt En Bunt Av Vass (E-Book)Likt en bunt av vass Varför enhet och ömsesidigt ansvar behövs nu Det judiska folket har gjort världen bekant med den maxim somförkroppsligar osjälviskhet: “Älska din nästa som dig själv.” Otaligavise genom tiderna har ömt talat om den broderliga kärlekens ochdet ömsesidiga stödets kraft. Men på senare tid verkar det som om vitappat taget om bägge.Idag är judarna mer polariserade och fragmenterade än någonsintidigare. Men särskilt nu, mot bakgrund av den stigandea...

Regular Price: $9.99

Lo Zohar Rivelato (eBook)

Il Libro dello Zohar (Libro dello Splendore), anche conosciuto come Lo Zohar, è una delle opere p...

Il Libro dello Zohar (Libro dello Splendore), anche conosciuto come Lo Zohar, è una delle opere più misteriose e mal interpretate mai scritte. Lo stupore, l'ammirazione e persino la paura che ha suscitato negli anni sono ineguagliati. Questo libro contiene i segreti dell'intera creazione, ma fino a poco fa questi segreti erano avvolti in una nube di mistero e di fraintendimenti. Oggi Lo Zohar sta rivelando apertamente la sua saggezza a tutto il mondo, per mostrare all'umanità una via da segui...

Regular Price: $9.99

LOS ESCRITOS SOCIALES DE RABASH (E-Book)

Rabí Baruch Shalom HaLevi (“Rabash”) cambió el curso del estudio de la Cabalá al integrar el conc...

Rabí Baruch Shalom HaLevi (“Rabash”) cambió el curso del estudio de la Cabalá al integrar el concepto de unidad en nuestro mundo para alcanzar la obtención espiritual. El padre y maestro de Rabash fue el gran Cabalsita, Rabí Yehudá Leib HaLevi Ashlag (conocido como Baal HaSulam) quien escribió el comentario del Libro del Zohar.Mientras que Baal HaSulam nos dio una visión de los mundos espirituales, fue Rabash quien articuló la esencia humana de la Cabalá para nuestra generación. Rabash nos di...

Regular Price: $9.99

Los SECRETOS del LIBRO ETERNO (E-Book)

Los Cinco Libros de Moisés (La Torá) forman parte de los libros más vendidos de todos los tiempos...

Los Cinco Libros de Moisés (La Torá) forman parte de los libros más vendidos de todos los tiempos, La Biblia. Irónicamente, la Biblia es un texto codificado. Debajo de los cuentos y fábulas se encuentra otro nivel, un sub-texto oculto que describe el ascenso de la humanidad hacia su nivel más elevado—alcanzar al CreadorLos Secretos del Libro Eterno decodifica algunas de las épocas más enigmáti cas y frecuentemente citadas, como la historia de la Creación, y el éxodo de los Hijos de Israel des...

Regular Price: $9.99

Love of Friends (E-book)

Love of Friends (E-book)

Love of Friends (E-book)

Regular Price: $9.99

L’Egotista (E-Book)

Come la Luce della Kabbalah ci trova “Siamo costretti a fuggire dal vuoto che dilaga dentro di ...

Come la Luce della Kabbalah ci trova “Siamo costretti a fuggire dal vuoto che dilaga dentro di noi e allo stesso tempo a ricercarne il significato. Purtroppo, senza un metodo che veicoli queste frustrazioni, non troveremo mai una via d’uscita”. Ti sei mai posto la ben nota domanda: “Qual è il significato della vita?”. Forse hai avvertito che al mondo, così come ti appare, manca qualcosa. Un mondo spirituale, che molti non vedono, ti aspetta. L’autore di L’Egotista, Jesse Bogner, ha sent...

Regular Price: $9.99

MANUEL D’ÉTUDE DE LA KABBALE (E-Book)

MANUEL D’ÉTUDE DE LA KABBALE; Sélection de textes authentiques Ce livre est une compilation des é...

MANUEL D’ÉTUDE DE LA KABBALE; Sélection de textes authentiques Ce livre est une compilation des écrits majeurs du Baal HaSoulam et du Rabash. Ils introduisent les concepts fondamentaux nécessaires à la bonne compréhension de la Kabbale et éviter ainsi les erreurs classiques lors des premières anées d’étude.Michaël Laitman, titulaire d'un Doctorat en philosophie et Kabbale et d’un master en biocybernétique, a fondé un centre d’étude de la Kabbale appelé « Bnei Baruch » (fils de Baruch). Il l'a...

Regular Price: $9.99

Metodika integrální výchovy (E-Book)

Proč člověk existuje?Pokudjen kvůli tomu, aby byl vláčen svými každodenními povinnostmi a honil s...

Proč člověk existuje?Pokudjen kvůli tomu, aby byl vláčen svými každodenními povinnostmi a honil se za obvyklými potěšeními, v tom případě ho považujeme za součást živočišné říše.Je možné, aby nad naším současným vnímáním existoval nějaký vyšší cíl?Když hledáme odpověď na tuto otázku, nacházíme inspiraci v pozorování přírody. Ta jakoby nás vybízela, abychom se jí stali podobnými. Svět se projevuje stále víc a více integrálně, což nám také potvrzují všechny obory současné vědy. Ukazuje se, že e...

Regular Price: $9.99

MICA Y SU FABULOSO VIAJE TRAS EL CHOCOLATE (E-Book)

Admoni Un día con su mamá, en la tienda vecina observaba Mica el colorido escaparate, donde se en...

Admoni Un día con su mamá, en la tienda vecina observaba Mica el colorido escaparate, donde se encuentra su preferida golosina - ¡el chocolate! El vendedor le ofreció un chocolatín cuadrado, y ella saboreó contenta el chocolate preciado.

Regular Price: $9.99

Milagres Acontecem (E-Book)

Para as crianças de todas as idades: 10 contos encantadores que descrevem como os milagres podem ...

Para as crianças de todas as idades: 10 contos encantadores que descrevem como os milagres podem acontecer quando abrimos nossos olhos para a alegria e beleza que vem ao estarmos conectado com os outros. Esta coleção sincera de histórias infantis cria uma valorização das formas maravilhosas da natureza, revelando a verdade eterna que só juntos podemos fazer algo realmente maravilhoso.

Regular Price: $9.99

Mintea Din Inima

Mintea Din Inima (E-Book)Omul care merge pe calea spirituala iubeste lectura din cartille întelep...

Mintea Din Inima (E-Book)Omul care merge pe calea spirituala iubeste lectura din cartille înteleptilor cabalei, ha mekubalim. Aceste carti devin mediul sau înconjurator. Lui îi place sa lucreze cu ele si sa patrunda în interiorul lor, sa plonjeze printre cuvinte si litere. El vede în jurul sau toate cuvintele si frazele, ca un fel desp tiu în care el se gaseste. Astfel, cartile nu dispar niciodata, ci articolele si scrisorile lui Baal Ha Sulam si Rabash, sunt scrise în tot felul de fragmentar...

Regular Price: $9.99

Miracles Can Happen (eBook)

For children of all ages: ten enchanting tales that describe how Miracles Can Happen when we open...

For children of all ages: ten enchanting tales that describe how Miracles Can Happen when we open our eyes to the joy and beauty that comes from being connected with others. This heartfelt collection of children's stories creates an appreciation for Nature's wondrous ways, revealing the eternal truth that only together can we do something truly wonderful.

Regular Price: $9.99

Mulheres, Relacionamentos & Cabalá (E-Book)

As palavras do Rav Michael Laitman foram cuidadosamente compiladas neste livro de acordo com os t...

As palavras do Rav Michael Laitman foram cuidadosamente compiladas neste livro de acordo com os tópicos que ajudam a mulher a encontrar respostas para as perguntas ao longo do caminho de seu desenvolvimento espiritual.Ela vai encontrar respostas a perguntas sobre o amor, os relacionamentos, a família e os filhos, o grupo, a unidade, a disseminação, a natureza e o papel da mulher, seu trabalho interior, e a correção de sua alma. "... Nossas relações corrigidas neste mundo refletem a estrutura ...

Regular Price: $9.99

Mundos Superiores (E-Book)

El libro “Mundos Superiores", tal como nos lo cuenta su nombre, describe la estructura de los mun...

El libro “Mundos Superiores", tal como nos lo cuenta su nombre, describe la estructura de los mundos espirituales y el proceso de su formación, desde el plan de la creación del alma del primer hombre hasta su rompimiento, y hasta la evolución del hombre en nuestro mundo y el despertar del deseo por la espiritualidad en nuestros días.Lo principal está, como nos dicen los grandes cabalistas, en ver "desde el principio hasta su fin". Es decir, ver el final desde su comienzo. Es imposible aprende...

Regular Price: $9.99

Mundos Superiores (E-Book)

Mundos Superiores explica detalhadamente embora de forma simples, direta e objetiva os conceitos ...

Mundos Superiores explica detalhadamente embora de forma simples, direta e objetiva os conceitos técnicos da Cabalá.Amplamente ilustrado com gráficos que facilitam a compreensão, Mundos Superiores é um guia prático, útil para iniciantes e alunos avançados.

Regular Price: $9.99

MŪSDIENU BĒRNI: kā augt kopā? (E-Book)

Bērni ir mūsu nākotne. Rīt pasaules saimnieki būs viņi,untad mēs neko vairs mainīt nespēsim, taču...

Bērni ir mūsu nākotne. Rīt pasaules saimnieki būs viņi,untad mēs neko vairs mainīt nespēsim, taču šodien tas iriespējams— viņu attīstība daudzējādā ziņā ir atkarīga no mums.Grāmatā “Cilvēka attīstība no 0 līdz 20 gadiem” aplūkotacilvēka attīstība no antenatālā posma aizsākuma līdz 20gaduvecumam, kad sākas pieauguša cilvēka dzīve.Grāmatā pausta ļoti neparasta un interesanta pieeja audzināšanasjautājumiem un apkārtējai pasaulei. Runa ir par dabaslikumiem, kurus mums vajag ievērot, — mēs to grib...

Regular Price: $9.99

Music of Kabbalah - 20 playing notes (E-Book)

Experience the sensation of authentic Kabbalah music. A Kabbalist is a person who has achieved th...

Experience the sensation of authentic Kabbalah music. A Kabbalist is a person who has achieved the full recognition and sense of the upper world; or in other words, a feeling of the Creator and apprehension of His actions.The Kabbalist lives in both spiritual and physicals realms, thus providing him with the ability to clearly comprehend the reason and purpose of all creation. He describes his apprehensions by means of a special, concealed language.The founder of all modern Kabbalah, the auth...

Regular Price: $9.99

Mетодика интегрального воспитания (E-Book)

методика интегрального воспитания (E-Book)обещание счастья. Как стать счастливым в глобальном мир...

методика интегрального воспитания (E-Book)обещание счастья. Как стать счастливым в глобальном мире.  

Regular Price: $9.99

New Antisemitism: Mutation of a Long-lived Hatred (E-book)

From the bestselling author of The Jewish Choice and A Very Narrow Bridge, a penetrating and prov...

From the bestselling author of The Jewish Choice and A Very Narrow Bridge, a penetrating and provocative analysis of the rise and threat of the hate that never dies - focusing on an end-game solution that is both ancient and cutting-edge. Why does antisemitism endure and transcend national borders, cultures, and epochs - regardless of how Jews behave or strive to combat it? Whether religious or secular, living in Israel or abroad, living quietly or innovating the world’s great technologies an...

Regular Price: $9.99

Niczym wiązka trzciny (E-Book)

„Niczym wiązka trzciny – dlaczego jedność i wzajemne poręczenie są obecnie potrzebą chwili” to dz...

„Niczym wiązka trzciny – dlaczego jedność i wzajemne poręczenie są obecnie potrzebą chwili” to dzieło, które rzuca światło na niektóre z najbardziej trudnych i zagadkowych pytań, przed którymi stoją Żydzi. Jaka jest nasza rola na tej planecie? Czy naprawdę jesteśmy "narodem wybranym"? A jeśli tak, to do czego właściwie zostaliśmy wybrani? Co powoduje antysemityzm i czy można się z niego wyleczyć? Czerpiąc z licznych cytatów oraz odniesień do słów żydowskich mędrców i historyków wszechczasów, ...

Regular Price: $9.99

Niños del Mañana

Niños del Mañana: Guía para educar niños felices en el siglo XXI, es nuevo comienzo para usted y ...

Niños del Mañana: Guía para educar niños felices en el siglo XXI, es nuevo comienzo para usted y sus hijos. Imagine tener la posibilidad de pulsar el botón de reinicio y esta vez efectuar la tarea con éxito. Sin dificultad, sin tensión, y lo mejor de todo, sin tener que suponer. (E-book)La educación debe ser la adecuada para las nuevas almas que llegan al mundo en la actualidad, sin coerción, y con una explicación sobre la esencia de la vida. Únicamente este enfoque será exitoso.Niños del Ma...

Regular Price: $9.99

NİYETLER (E-Book)

NİYETLER (E-Book)Alma arzusunu ihsan etme arzusu olarak değerlendirebiliriz. Eğer senin hediyeni ...

NİYETLER (E-Book)Alma arzusunu ihsan etme arzusu olarak değerlendirebiliriz. Eğer senin hediyeni almam gerçeğinin sana haz vereceğini bilirsem, onu alırım. İçimdeki alıcı (alan), senin hediyeni almakla sana haz vererek bir vericiye (veren) dönüşür. Böylelikle kendi alma arzumu kullanıyorum ama başka bir doğrultuda. Doğal alma arzumun bu yeni kullanımına “ıslah” denir. Kendi arzumdan özgür kalırım, sanki ondan uzakmış ve ona tabi değilmiş gibi. Arzuma köle olmaktansa hiçbir şey almamayı tercih...

Regular Price: $9.99

O Cabalista (E-Book)

Este romance é sobre Baal HaSulam, um dos maiores Cabalistas de todos os tempos. Baal HaSulam esc...

Este romance é sobre Baal HaSulam, um dos maiores Cabalistas de todos os tempos. Baal HaSulam escalou todos os 125 degraus de realização espiritual. Ele obteve uma conexão completa com o poder que governa o mundo. Ele viveu no século XX e previu tudo o que aconteceu. Ele apaixonadamente desejava salvar a humanidade de futuros desastres e aflições.É por isso que ele escreveu para nós uma interpretação completa de O Livro do Zohar.Podemos observar as ações de um Cabalista, mas é praticamente im...

Regular Price: $9.99

O Livreto das Intenções (E-Book)

Qualquer pessoa que queira entender a importância e o funcionamento das intenções encontrará nest...

Qualquer pessoa que queira entender a importância e o funcionamento das intenções encontrará neste livreto uma poderosa ajuda. Sem rodeios e de maneira simples o autor coloca os pontos chave do tema como se estivesse conversando com o leitor, o que torna a leitura prazerosa. O livreto das Intenções não pode faltar na biblioteca do estudante de Cabalá.

Regular Price: $9.99

O Mágico Onipotente Que Não Podia Ficar Só (E-Book)

O livro narra as aventuras de um mago que apesar de ter tudo o que desejava não queria ficar sozi...

O livro narra as aventuras de um mago que apesar de ter tudo o que desejava não queria ficar sozinho. Indicado para todas as idades trás uma estória cheia de ternura e amor.

Regular Price: $9.99