Kabala Základní principy (E-Book)

Availability:

$9.99

Add to the wishlist

Kabalista je člověk, který navenek vypadá jako kdokoliv jiný. Kabalista nemusí být chytrý, ani vzdělaný. Z jeho vzezření se nedá nic poznat. Je to obyčejný člověk, který skrze studium kabaly získal „šestý smysl“, čili schopnost vnímat skryté části světa. Kabalista může díky tomuto smyslu vnímat celé universum, vidět jak náš, tak duchovní svět jako hmatatelnou realitu. Běžný člověk vnímá pouze střípek z vesmíru kolem nás a tento střípek nazývá „náš svět“. Kabalista ale vnímá celé universum.

Opakovanou četbou této knihy si vypracujete vnitřní pozorování, smysly a vnímání, které jste dosud neměli. Mezi tato vnitřní pozorování patří „dojem“, že kolem nás je rozměr, který je našim běžným smyslům skrytý. Tato kniha má být navíc pomůckou při meditaci o duchovních věcech. Jakmile se totiž blíže sžijeme s těmito věcmi, náš vnitřní zrak začne být schopen odhalovat duchovní světy kolem nás a my uvidíme svět skoro tak, jakoby se rozplynula mlha.

Tato kniha není zaměřena na studium akademických faktů. Je však knihou pro začátečníky, kteří touží, aby se jejich nejhlubší a nejsubtilnější smysly, které mají, konečně probudily.

• Co je podstatou a cílem kabaly?
• Proč kabala vznikla?
• Je svět dokonalý?
• Máme svobodnou vůli?

Binding: E-Book
ISBN: 978-80-247-3435-4
Page count: 118