ANDLIGT SÖKANDE

ANDLIGT SÖKANDEVad är andligheten? Går den likt vår värld att begripa, undersöka vetenskapligt? D...

ANDLIGT SÖKANDEVad är andligheten? Går den likt vår värld att begripa, undersöka vetenskapligt? Detär känt att kabbala är en dold lära. Just på grund av att den varit dold har det uppkommitmånga felaktiga resonemang och slutsatser kring den. Först mot slutet av 1900-talet talet fick vi tillåtelse att öppet studera denna vetenskap och sprida den över helavärlden. Kabbala är en vetenskap om hur man styr sitt öde, det är en visdom given helamänskligheten och alla världens folkslag. Det är en ve...

Regular Price: $32.00
Sale Price: $21.00

Likt En Bunt Av Vass

Likt En Bunt Av VassLikt en bunt av vass Varför enhet och ömsesidigt ansvar behövs nu Det judiska...

Likt En Bunt Av VassLikt en bunt av vass Varför enhet och ömsesidigt ansvar behövs nu Det judiska folket har gjort världen bekant med den maxim somförkroppsligar osjälviskhet: “Älska din nästa som dig själv.” Otaligavise genom tiderna har ömt talat om den broderliga kärlekens ochdet ömsesidiga stödets kraft. Men på senare tid verkar det som om vitappat taget om bägge.Idag är judarna mer polariserade och fragmenterade än någonsintidigare. Men särskilt nu, mot bakgrund av den stigandeantisemiti...

Regular Price: $25.00
Sale Price: $18.00

Mirakel Kan Hända

Mirakel Kan HändaFör barn i alla åldrar: tio förtrollande berättelser som beskriver hur mirakel f...

Mirakel Kan HändaFör barn i alla åldrar: tio förtrollande berättelser som beskriver hur mirakel faktiskt kan hända när vi öppnar våra ögon för glädjen och skönheten som kommer från att vara förbunden med andra. Dessa hjärtevärmande sagor skapar en uppskattning av naturens förunderlighet och visar den eviga sanningen: att det bara är tillsammans vi kan göra någonting verkligen underbart.

Regular Price: $20.00

Shamati (Jag hörde)

Shamati (Jag hörde)“Bland alla de texter och anteckningar som min lärare, Rabbi Baruch Shalom HaL...

Shamati (Jag hörde)“Bland alla de texter och anteckningar som min lärare, Rabbi Baruch Shalom HaLevi Ashlag (Rabash) använde sig av, fanns det en speciell anteckningsbok som han alltid bar med sig. I denna anteckningsbok fanns avskrifter av hans samtal med sin far, Rabbi Yehuda Leib HaLevi Ashlag (Baal HaSulam), författare till Sulam (stege) kommentaren på boken Zohar, Studiet av de tio sfirot (en kommentar på texterna av kabbalisten Ari) och många andra kabbalistiska verk. Under det judiska...

Regular Price: $35.00
Sale Price: $20.00

Studiebok till campus kabbala: Kabbalans andliga hemlighet

Studiebok till campus kabbalaVår tids störste kabbalist, Rav Yehuda Ashlag, författaren till Sula...

Studiebok till campus kabbalaVår tids störste kabbalist, Rav Yehuda Ashlag, författaren till Sulamkommentaren, en tolkning av boken Zohar, och hans son och efterföljare, Rav Baruch Ashlag, förser dig i denna studiebok med grundliga svar på frågan om meningen med livet. Baserat på deras tolkningar av Rabbi Shimon bar Yochais skrifter, författaren till boken Zohar, och den helige Ari (Rav Isaac Luria), författaren till Livets träd, lär vi oss hur vi ska dra nytta av den kabbalistiska visdomen i...

Regular Price: $18.00

UPPTÄCK KABBALA

Jag bestämde mig för att skriva Upptäck Kabbala: Din guide till ett mer fridfullt liv för att int...

Jag bestämde mig för att skriva Upptäck Kabbala: Din guide till ett mer fridfullt liv för att introducera kabbala som en källa till livsvisdom, som har bevisat sitt värde under tusentals år. Faktum är att kabbala, såväl som en andlig som en praktisk guide till livet, är mer relevant idag än någonsin.Denna bok skildrar den sanna berättelsen bakom kabbala: hur det började, hur den utvecklats, och hur den idag fungerar som en källa till vägledning för oss alla, genom att hjälpa oss att leva i fr...

Regular Price: $25.00
Sale Price: $18.00