KABBALAH para sa NAGSISIMULA

Kabbalah para sa Nagsisimula (Kabbalah for Beginners), isang pinalawig na bersyon ng Kabbalah Ini...

Kabbalah para sa Nagsisimula (Kabbalah for Beginners), isang pinalawig na bersyon ng Kabbalah Inihayag (Kabbalah Revealed) ay aklat para sa lahat na naghahanap ng kasagutan sa mga mahalagang katanungan sa buhay, gaya ng " Bakit ako narito?". "Bakit tayo nakakaranas ng kasiyahan at pagdurusa?" and "Bakit ang tao ay may paguugali na gaya ng kanilang ikinikilos?" Ngayon, ang mga mambabasa ay may malinaw, mapagkakatiwalaang paraan para matulungan silang maunawaan ang mga pangyayari sa mundo. Ang ...

Regular Price: $15.00