Likt En Bunt Av Vass

Availability:

$18.00

Add to the wishlist

Likt En Bunt Av Vass
Likt en bunt av vass
Varför enhet och ömsesidigt ansvar behövs nu
Det judiska folket har gjort världen bekant med den maxim som
förkroppsligar osjälviskhet: “Älska din nästa som dig själv.” Otaliga
vise genom tiderna har ömt talat om den broderliga kärlekens och
det ömsesidiga stödets kraft. Men på senare tid verkar det som om vi
tappat taget om bägge.
Idag är judarna mer polariserade och fragmenterade än någonsin
tidigare. Men särskilt nu, mot bakgrund av den stigande
antisemitismen, är enhet av högsta vikt. Men ändå verkar vi inte
kunna stiga över våra egna perspektiv och förenas.
Likt en bunt av vass: varför enhet och ömsesidigt ansvar behövs
idag förklarar varför enhet och ömsesidigt ansvar (ömsesidig
garanti) kan hela vårt samhälle och, för vissa överraskande, lindra
antisemitismen. Med hjälp av ett flertal citat av och referenser till
judiska vise och historiker kastar författaren ljus på några av judarnas
svåraste och mest förbryllande frågor: Vad är vår roll här på jorden?
Är vi verkligen “det utvalda folket”? Om vi är det, vad valdes vi till? Vad
orsakar antisemitism och kan den härdas?
Slutligen visar boken vägen för att uppnå den önskade sociala
sammanhållningen och enheten. I dessa sidor kommer du att läsa
våra vises vittnesbörd genom tiderna, där de gör gällande att enhet
är nyckeln till vår välgång. Enhet är i själva verket den gåva enbart
judarna kan ge världen, och vilken världen otåligt väntar på. När vi
förenas och delar vår enhet med alla kommer fred, broderlig kärlek
och lycka för all framtid härska över världen.


Edition: Paperback
Number of Pages: 175
Date Published: February 2015
ISBN #: 9781772280029