Studiebok till campus kabbala: Kabbalans andliga hemlighet

Availability:

$18.00

Add to the wishlist

Studiebok till campus kabbala

Vår tids störste kabbalist, Rav Yehuda Ashlag, författaren till Sulamkommentaren, en tolkning av boken Zohar, och hans son och efterföljare, Rav Baruch Ashlag, förser dig i denna studiebok med grundliga svar på frågan om meningen med livet. Baserat på deras tolkningar av Rabbi Shimon bar Yochais skrifter, författaren till boken Zohar, och den helige Ari (Rav Isaac Luria), författaren till Livets träd, lär vi oss hur vi ska dra nytta av den kabbalistiska visdomen i vardagen.Förutom de autentiska källtexterna av dessa stora kabbalister innehåller boken även illustrationer som precist avbildar de övre världarnas utveckling enligt hur kabbalisterna upplever dem. För att lätt kunna hitta texter som behandlar vissa begrepp har boken försetts med ett index.

Edition: Paperback
Number of Pages: 402
ISBN #: 9789163780011