Kabalas atklāšana (E-Book)

Availability:

$9.99

Add to the wishlist

Es nolēmu uzrakstīt grāmatu “Kabalas atklāšana”, lai attēlotu šo zinātni kā dzīves gudrības avotu, kas tūksto- šiem gadu garumā pierādījusi savu vērtību. Būtībā tieši patlaban kabala kā garīgs un praktisks dzīves ceļvedis ir aktuāla kā vēl nekad. Grāmata jums pastāstīs, kas patiesībā ir šī senā zi- nātne: kur ir tās pirmsākums, kā tā attīstījusies un mūs- dienās kalpo mums visiem par avotu un ceļvedi, palīdzot pārliecināti dzīvot un gūt panākumus mūsdienu mainīgajā pasaulē. Līdztekus šī grāmata var kļūt par jūsu personīgo ce- ļojumu, kurā piedzīvosit daudzus atklājumus. Centos vēs- tīt par kabalas zinātni vienkārši un saprotami, lai jums būtu patīkami lasīt. Ja “Kabalas atklāšana” jūsu ikdienas dzīvē ienesīs vairāk drošības un komforta un turklāt ļaus uz īsu brīdi ieskatīties mūžībā — es būšu pilnībā atalgots.

Edition: E-Book
Number of Pages: 140
ISBN #:978–9984–38–848–9