Kabalas atklāšana (E-Book)

Es nolēmu uzrakstīt grāmatu “Kabalas atklāšana”, lai attēlotu šo zinātni kā dzīves gudrības avotu...

Es nolēmu uzrakstīt grāmatu “Kabalas atklāšana”, lai attēlotu šo zinātni kā dzīves gudrības avotu, kas tūksto- šiem gadu garumā pierādījusi savu vērtību. Būtībā tieši patlaban kabala kā garīgs un praktisks dzīves ceļvedis ir aktuāla kā vēl nekad. Grāmata jums pastāstīs, kas patiesībā ir šī senā zi- nātne: kur ir tās pirmsākums, kā tā attīstījusies un mūs- dienās kalpo mums visiem par avotu un ceļvedi, palīdzot pārliecināti dzīvot un gūt panākumus mūsdienu mainīgajā pasaulē. Līdztekus šī grāma...

Regular Price: $9.99

MŪSDIENU BĒRNI: kā augt kopā? (E-Book)

Bērni ir mūsu nākotne. Rīt pasaules saimnieki būs viņi,untad mēs neko vairs mainīt nespēsim, taču...

Bērni ir mūsu nākotne. Rīt pasaules saimnieki būs viņi,untad mēs neko vairs mainīt nespēsim, taču šodien tas iriespējams— viņu attīstība daudzējādā ziņā ir atkarīga no mums.Grāmatā “Cilvēka attīstība no 0 līdz 20 gadiem” aplūkotacilvēka attīstība no antenatālā posma aizsākuma līdz 20gaduvecumam, kad sākas pieauguša cilvēka dzīve.Grāmatā pausta ļoti neparasta un interesanta pieeja audzināšanasjautājumiem un apkārtējai pasaulei. Runa ir par dabaslikumiem, kurus mums vajag ievērot, — mēs to grib...

Regular Price: $9.99