ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΈΟ ΚΌΣΜΟ (eBook)

ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΈΟ ΚΌΣΜΟ (eBook)Γιατί το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχουν το 40% του πλούτου;...

ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΈΟ ΚΌΣΜΟ (eBook)Γιατί το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχουν το 40% του πλούτου; Γιατί τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλον τον κόσμο παράγουν δυστυχία και αμόρφωτα παιδιά; Γιατί υπάρχει πείνα; Γιατί το κόστος ζωής ανέρχεται όταν υπάρχει αρκετή παραγωγή κάθε βασικού προϊόντος που παρέχεται για όλους,και με ένα περισσευούμενο πλεόνασμα; Γιατί υπάρχουν ακόμα χώρες όπου η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη είναι ανύπαρκτες; Και πάνω από όλα, πότε και πως αυτά τα άδικα θ...

Regular Price: $9.99