YENİ EKONOMİNİN YARARLARI (E-Book)

Availability:

$9.99

Add to the wishlist

YENİ EKONOMİNİN YARARLARI (E-Book)
Küreselleşme: ‘Küreselleşme’ kültür, insanlar ve ekonomik etkinlikleri kapsayan alanlarda giderek artan uluslararası ilişkilere işaret eder. Daha çok da ekonomiye işaret eder. Mal ve hizmet üretiminin tüm dünyaya dağılması gümrük vergisi tarifeleri, ihracat bedelleri ve ithalat kotaları gibi uluslararası ticaret engellerinin azaltılması yoluyla mümkün oldu. Küreselleşme, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde artan uzmanlaşma ve karşılaştırmalı rekabet (bir kişi veya ülkenin belli bir mal veya hizmeti daha düşük maliyette üretmesi) ilkesine göre ekonomik büyümeye eşlik etti ve katkıda bulundu. Bu terim ayni zamanda fikirlerin, yabancı dillerin ve popüler kültürün uluslararası dolaşımını da ifade eder.

Edition: E-Book
Number of Pages: 235
ISBN: 9786054745104