הדור האחרון

Availability:

$18.95

Add to the wishlist

"הרב יהודה אשלג היה מגדולי הפילוסופים היהודים בזמנו. דבריו לא השתעבדו לקוצר הראות של אידאולוגיות ממסדיות, וכיום הם משכנעים ואקטואליים כפי שהיו בזמנם, ואולי אף יותר. רבים מן המהלכים שצפה מראש התממשו בזמננו, והסבריו עדיין עומדים בתוקפם ככלי נאות להתמודדות עם אתגרי העתיד של האנושות, של העם היהודי ושל מדינת ישראל".
פרופ' אליעזר שביד, חתן פרס ישראל לחקר מחשבת ישראל לשנת תשנ"ד

"החיבורים הרואים כאן אור לראשונה כוללים ביקורת חברתית ופוליטית מעמיקה, פרי עטו של מקובל שהיה בקי בהתרחשויות המדיניות המרכזיות במחצית הראשונה של המאה העשרים".
פרופ' משה אידל, בכיר חוקרי הקבלה באקדמיה וחתן פרס ישראל לשנת תשנ"ט

"הרב יהודה אשלג הוא בלי ספק המקובל החשוב ביותר שפעל במאה העשרים. הספר שלפנינו מכיל אוסף מאמרים ורשימות החושפים היבטים חדשים ולא ידועים בהגותו של בעל הסולם".
ד"ר בועז הוס, המחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

"הרב יהודה אשלג היה מגדולי המקובלים בדורות האחרונים. עתה מתפרסמים לראשונה כתבי יד המכילים ניתוח מעמיק ומרתק של האפשרויות הפוליטיות-חברתיות השונות שעמדו בפני בני דורו. ביקורתו על התהליכים התרבותיים והחברתיים הנלווים לניצחון הקפיטליזם ; שאותו חזה הרב אשלג זמן רב לפני השלמתו ; הם בעלי משמעות רבה גם בעבור דורנו אנו. המכון למחקר ע"ש הרב אשלג השקיע מאמץ רב בפענוח כתבי היד ובהבאתם לדפוס ובזכות מפעל זה זכינו לאחד הטקסטים החשובים בקבלת המאה העשרים".
ד"ר יהונתן גארב, החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים


 

Number of Pages: 430
ISBN #: 9657065348