Šamati (Slyšel jsem)

Availability:

$17.95

Add to the wishlist

Vydáme-li se cestou, kterou nám popsali velcí kabalisté (Ba‘alHaSulam byl jedním z nich), můžeme během života na tomto světě objevit Vyšší sílu, jež naplňuje vše.

Pak odhalíme pravdivý obraz okolní reality, nekonečný a věčný tok života, a plně porozumíme tomu, co se děje a proč a na jakém základě funguje celá příroda. Ale především tím naplníme vyšší osud člověka – dosažení Myšlenky stvoření – vzestup na nejvyšší úroveň existence.

Kniha nejen popisuje stádia a způsoby vnitřní práce člověka na cestě jeho duchovního vývoje, ale také vysvětluje různé duchovní stavy a poskytuje čtenáři drahocenné rady. Je předurčena k duchovnímu pozvednutí člověka.

Skrývá v sobě tolik Světla, že mění každého, kdo ji čte. Světlo otevírá srdce člověka a rozvíjí v něm nový duchovní orgán, jehož prostřednictvím odhalí Vyšší duchovní svět.

Při čtení pocítíte, že se dotýkáte věčné pravdy. Postupně se naučíte pronikat stále hlouběji skrze písmena a fráze, dokud se před vámi neotevře Nekonečno…

 

Binding: Softcover
ISBN: 978-1-77228-027-2
Page count: 323