Şamati (Duydum)

Availability:

$20.00

Add to the wishlist

Kabalist Michael Laitman'ın Şamati ile ilgili sözleri
(Üst Dünyaları Edinmek kitabında görüldüğü üzere):
“Öğretmenim Kabalist Baruh Şalom Halevi Aşlag
(Rabaş) tarafından kullanılan tüm metinler ve notlar arasında, her zaman yanında taşıdığı özel bir defter vardı. Bu defter, Zohar Kitabı üzerine Sulam (Merdiven) yorumunun, On Sefirot Çalışması (Kabalist Ari'nin metinleri üzerine bir yorum) ve Kabala üzerine diğer birçok çalışmanın yazarı olan babası, Kabalist Yehuda Leib Halevi Ashlag (Baal HaSulam) ile yaptığı konuşmaların dökümlerini içeriyordu. "Eylül 1991'de Yahudi Yeni Yılı’nda iyi hissetmiyordum. Rabaş beni yatağının yanına çağırdı ve kapağında yalnızca bir sözcük, Şamati (Duydum) olan defteri bana verdi. Defteri bana uzatırken, 'Al ve bundan öğren' dedi. Ertesi sabah öğretmenim kollarımda can verdi, beni ve birçok öğrencisini bu dünyada rehbersiz bıraktı.” Rabaş'ın Kabala bilgeliğini yayma mirasına bağlı kalarak, defteri aynen yazıldığı gibi yayınladım ve böylece metnin dönüştürücü gücünüi korudum. Tüm Kabala kitapları arasında, Şamati eşsiz, çok güçlü ve etkili bir derlemedir.

Edition: Soft Cover
Number of Pages: 414
ISBN #: 978-1-77228-071-5