RAZKRITA KABALA

Availability:

$15.00

Add to the wishlist

RAZKRITA KABALA; VODIČ ZA MIRNEJŠE ŽIVLJENJE
"„To knjigo sem se odloèil napisati, da bi predstavil kabalo kot izvor"
"žive modrosti, ki je svojo vrednost dokazala v veè tisoè letih. Pravzaprav"
je kabala kot duhovni in praktièni vodiè skozi življenje danes
pomembnejša kot kdajkoli prej.
„Razkrita kabala“ pripoveduje resnièno zgodbo o kabali: kako je
"nastala, kako se je razvijala in kako danes služi kot vodnik nam"
"vsem, nam pomaga mirno živeti in napredovati v današnjem"
nevarnem svetu.
Ravno tako nas knjiga vodi na osebno potovanje odkrivanja odgovora
na vprašanja o življenju in našem mestu v vesolju! Povedal sem
"zgodbo o kabali na jasen in enostaven naèin, ker želim, da uživate"
"ob branju tako, kakor sem sam užival ob pisanju. Èe „razkrita kabala“"
"vnese mir in užitek v vaše življenje in vam omogoèi, da na hitro"
"pogledate v neskonènost, bo moja nagrada popolna. “"

Edition: Soft cover
Number of Pages: 160
ISBN #: 978-9619309308