Osiąganie Światów Wyższych (E-Book)

Availability:

$9.99

Add to the wishlist

Osiąganie Światów Wyższych

Zrozumienie istoty takich właściwości duchowych jak absolutny altruizm i miłość wykracza poza ludzkie pojmowanie. Nawet istnienie tych uczuć wykracza poza nasze pojmowanie, potrzebujemy bodźca, abyśmy podjęli jakiekolwiek działanie, które nie obiecuje nam osobistego zysku w jakiejś formie. To dlatego właściwość taka jak altruizm może nam zostać przekazana jedynie z góry – i tylko ci z nas, którzy jej doświadczyli, mogą ją zrozumieć.

Dr. Michael Laitman

Edition: E-Book
Number of Pages: 310