Odkrywanie tajemnic Biblii - OD STWORZENIA DO ABRAHAMA (E-Book)

Availability:

$9.99

Add to the wishlist

Pięcioksiąg Mojżesza (Tora) jest częścią najlepiej sprzedającej się księgi wszechczasów, czyli Biblii. Jak na ironię, niewielu spośród czytelników zdaje sobie sprawę, że Biblia jest tekstem zakodowanym. Opowieści i legendy zawarte w niej skrywają inny poziom znaczenia, który opisuje proces wznoszenia się ludzkości do jej najwyższego poziomu – stanu osiągnięcia samego Stwórcy.

Książka „Odkrywanie tajemnic Biblii” rozszyfrowuje niektóre z najbardziej enigmatycznych, ale często cytowanych wątków biblijnych, takich jak historia stworzenia czy wyjście narodu Izraela z Egiptu. Żywy i swobodny styl autora zapewnia czytelnikowi płynne wejście na najwyższy poziom rzeczywistości, gdzie człowiek jest w stanie zmienić swój świat poprzez kontemplację i swoje pragnienie.

Podczas lektury książki nieco unosimy się ponad poziom opisywanych wydarzeń, które mogły, ale niekoniecznie musiały mieć miejsca zgodnie z ich opisem w Biblii. Odkryjemy też fakt, że to w każdym z nas zamieszkuje egipski faraon, Mojżesz, Adam i Ewa, a nawet Kain i Abel.

Wszyscy oni są częściami nas samych. Gdy już nauczymy się, jak odkrywać te postaci w sobie,  wtedy objawi się nam również wieczna miłość Stwórcy, który obdarzy nas cudownym skarbem tej ukrytej rzeczywistości, gdy będziemy wzrastać w kierunku poznania Wiecznej Miłości, czyli Jego samego.

Edition: E-Book
ISBN 9798873064816

Number of pages: 188