Metodika integrální výchovy

Availability:

$10.95

Add to the wishlist

Proč člověk existuje?

Pokudjen kvůli tomu, aby byl vláčen svými každodenními povinnostmi a honil se za obvyklými potěšeními, v tom případě ho považujeme za součást živočišné říše.

Je možné, aby nad naším současným vnímáním existoval nějaký vyšší cíl?

Když hledáme odpověď na tuto otázku, nacházíme inspiraci v pozorování přírody. Ta jakoby nás vybízela, abychom se jí stali podobnými. Svět se projevuje stále víc a více integrálně, což nám také potvrzují všechny obory současné vědy. Ukazuje se, že existuje pouze jedna příroda jako vzájemně propojený celek sjednocující všechny procesy.

Totéž se děje v lidské společnosti. Odhaluje se natolik výrazný a silný vztah vzájemné závislosti, že všechny její prvky splývají do jednoho společného spolupracujícího a interaktivního systému.

Ale člověk ve svém vědomí integrální propojení světa nechce vnímat. V tom spočívá příčina ohromných problémů, které před námi stále leží a které z tohoto důvodu nebo v důsledku toho nedokážeme řešit.

Východiskem je pochopení a přijetí zákonů přírody. Pokud s nimi budeme v souladu, vytvoříme lidské společenství, které bude všem velmi prospěšné.

Binding: Softcover 
ISBN: 978-1-77228-032-6
Page count: 138