Kabbalah voor Beginners

Availability:

$15.00

Add to the wishlist

Kabbalah voor Beginners, een uitgebreide versie van Kabbalah Onthuld, is een boek voor iedereen die op zoek is naar antwoorden op de essentiële vragen van het leven. We hebben allemaal problemen, we willen weten waarom we hier zijn, waarom er pijn is en hoe we het leven aangenamer kunnen maken.

De vier delen van dit boek vertellen ons nauwkeurig hoe de wijsheid van Kabbalah is ontstaan, wie deze wijsheid heeft ontdekt en ontwikkeld en wat men daarbij heeft ontdekt. Daarna vertelt het boek ons over de wereld waarin we leven en tenslotte wordt er uitgelegd hoe we ons leven aangenamer kunnen maken voor onszelf en voor onze kinderen.
Deel Een gaat over de ontdekking van de wijsheid van Kabbalah, over hoe die wijsheid werd ontwikkeld en daarna tot in onze tijd verborgen is gebleven.

Deel Twee introduceert de kern van de wijsheid van Kabbalah aan de hand van 10 eenvoudige tekeningen die ons helpen om de structuur van de spirituele werelden te begrijpen en het verband te zien tussen die werelden en onze wereld. Bij de tekeningen staan verklarende teksten die ervoor zorgen dat Kabbalah heel gemakkelijk te begrijpen is.
Deel Drie onthult Kabbalistische concepten die grotendeels onbekend zijn bij het publiek. Bijvoorbeeld: de Schepper bestaat nergens anders dan in ons, onze zintuigen onthullen wat zij waarnemen, maar niet wat er werkelijk is en de werkelijkheid is niets anders dan een weerspiegeling van onze waarneming, deze waarneming verandert als wij zelf veranderen.

Deel vier gaat in op praktische middelen die jij en ik kunnen aanwenden om ons leven hier beter en vreugdevoller te maken voor onszelf en voor onze kinderen. Er wordt uitgelegd hoe we Kabbalistische principes zoals, keuzevrijheid en de kracht van de omgeving, kunnen toepassen en op die manier mensen kunnen worden die heler en completer zijn.

Edition: Soft Cover
Number of Pages: 190
ISBN: 9798398867589