Aukštesniųjų pasaulių suvokimas

Availability:

$15.00

Add to the wishlist

Mes suJ..."U[ti su tokiais jutimo organais, kad is visos kiirinijos jauciame tik maz􀀉jos dali, vadinam􀀉 ,,musq pasauliu". Visi mfisq israndami prietaisai tik
praplecia musq jutimo organq diapazon􀀉. Be to, oegalime isivaizduoti, kokiq jutimo organq mums triiksta, nes nejauciame jq stokos, kaip kad
zmogus oegali jausti poreikio tureti sest􀀉 rankos pirst􀀉
0 neturedami organq, leidziancit1 pajausti kirus . pasaulius, ill pajausti
negaliroe. Taigi, nors mus supa stulbi.o.aociai turtinga aplio.ka, matome ti.k mayti jos fragment;q_. Nega11a to, ir sis must1 jaucirunas fragmentas nepa­z
prastai iskreiptas, nes pagauname tik mazaj􀀉 jo dali ir jos pagrindu kw-iame savo sampratas apie visos kurinijos sandara.

Mes suJ..."U[ti su tokiais jutimo organais, kad is visos kiirinijos jauciame tik maz􀀉jos dali, vadinam􀀉 ,,musq pasauliu". Visi mfisq israndami prietaisai tik
praplecia musq jutimo organq diapazon􀀉. Be to, oegalime isivaizduoti, kokiq jutimo organq mums triiksta, nes nejauciame jq stokos, kaip kad
zmogus oegali jausti poreikio tureti sest􀀉 rankos pirst􀀉
0 neturedami organq, leidziancit1 pajausti kirus . pasaulius, ill pajausti
negaliroe. Taigi, nors mus supa stulbi.o.aociai turtinga aplio.ka, matome ti.k mayti jos fragment;q_. Nega11a to, ir sis must1 jaucirunas fragmentas nepa­z
prastai iskreiptas, nes pagauname tik mazaj􀀉 jo dali ir jos pagrindu kw-iame savo sampratas apie visos kurinijos sandara.
Edition: Soft cover
Number of Pages: 352
Publication date: 2020
ISBN #:978-1-77228-029-6