მარადიული წიგნის საიდუმლოებანი

Availability:

$15.00

Add to the wishlist

მარადიული წიგნის საიდუმლოებანი

თორისკაბალისტურიკომენტარები.

ავტორისემიონვინოკური

ესწიგნიავტორისმრავალწლიანისაუბრებისნაყოფია

თავისგამოჩენილმასწავლებელ,მეცნიერ-კაბალისტმიხაელლაიტმანთან.

როდესაცვიღებდითგადაცემასთორკაბალისტურიკომენტარები“, ჩვენ,მონაწილეები,ხშირადვიჭერდითთავსასეთაზრზე: „ნეტავარდამთავრდესესსაოცრება“... საოცრება, როცაყველაშენსკითხვაზეიღებპასუხს. როცანათელიხდებარისთვისცხოვრობ. რისთვისააშექმნილიესსამყარო... როცაიხსნებაინსტრუქცია, ზუსტი, უკიდურესადნათელი, იმისშესახებ, თუროგორგახდებედნიერი.

დღესმოხარულებივართწარმოგიდგინოთწიგნი, რომელიცშეიცავსამგადაცემებს. თქვენკიმოგეთხოვებათმხოლოდის, რომნიჩბებიდაუშვათდაშეუერთდეთცხოვრებისამდიადმდინარეს, რომელსაცთორისთავებისკაბალისტურიკომენტარებიჰქვია. შეგიძლიათდარწმუნებულიიყოთრომ, საიმედომეგზურიგყავთ. ამმდინარესისეგრძნობსროგორცსაკუთარს, ისმისთვისმშობლიურია. ესთანამედროებისგამოჩენილიკაბალისტი, კაბალისსაერთაშორისოაკადემიისდამაარსებელიდახელმძღვანელიმიხაელლაიტმანია.


Edition: Soft cover
Number of Pages: 154
ISBN #: 978-9941-0-3725-2