آشکارسازی کبالا (eBook)

Availability:

$9.99

Add to the wishlist


بر آن شدم که کتاب "آشکارسازی کبالا" را به رشته تحریر درآورم چون کبالا، طی هزاران سال، شایستگی خود را به عنوان راهنمایی، برای هر فرد، به سوی یک زندگی صلح آمیز و منبعی برای زندگی خردمندانه نشان داده است.
در حقیقت، کبالا امروزه برای طی مسیر روحانی و همچنین به عنوان یک راهنمای عملی برای زندگی، بیشتر از هر زمان دیگری اهمیت دارد. این کتاب، حقیقتی که در فرای کبالا نهفته هست را بیان می کند، اینکه آن چگونه و درکجا آغازشد، چگونه آشکار شد و اینکه چطور به عنوان منبعی گرانبها به هدایت زندگی ما کمک می کند تا در این دنیای ناشناخته، به زندگی مسالمت آمیز دست پیدا کنیم.
کبالا در ماجراجویی های شما در پیمودن سفر زندگی و کشف رازهای آن با شما همسو و همراه خواهد بود.
من داستان کبالا را به شیوه ای روشن و واضح بیان کرده ام، زیرا دوست دارم شما به همان انداره از خواندن آن لذت ببرید که من از نوشتن آن لذت بردم. اگر کتاب "آشکارسازی کبالا" بر اعتماد و آرامش زندگی شما بیافزاید، تمام آنچه که باید، به من باز گردانده شده است.
میخائل لایتمن

Edition: eBook
Number of Pages: 165
Date Published: 2020