עולמות עליונים ;מבנה המציאות על פי חכמת הקבלה

Availability:

$15.00

Add to the wishlist

הספר" עולמות עליונים, " כשמו כן הוא, מתאר את מבנה העולמות הרוחניים ואת תהליך התהוותם, ממחשבת הבריאה, דרך בריאת נשמת אדם הראשון ושבירתה, ועד התפתחות האדם בעולם שלנו והתעוררות הרצון לרוחניות בימינו.
העיקר, כמו שכותבים המקובלים, הוא לראות "מִתְחילה למִגְמָר" .כלומר, לראות תחילה את הסוף, ומהסוף להבין את ההתחלה. הרי אי אפשר ללמוד דבר מה בלא לדעת לשם מה, שכן בכל מצב קיים ,לא המצב עצמו הוא העיקר, אלא המטרה שלשמה הוא קיים.
מכאן מובנת החשיבות של לימוד מבנה העולמות העליונים. לימוד זה מאפשר לנו להכיר את תהליך התפתחות הנברא ואת מטרתו ,ומתוך המטרה להבין את כל השלבים הקודמים שעוברים על הנברא ;את כל מיני ההבחנות, עד שהן מגיעות לאדם בעולם שלנו.
יש תועלת גדולה בלימוד מבנה העולמות הרוחניים. ולא רק פעם אחת , אלא כמה פעמים. צריכה להיות לנו תמונה כללית של מבנה המציאות, ולימוד חוזר ונשנה של מבנה העולמות הרוחניים מקנה לאדם תמונה ברורה על מבנה המציאות ויכולת לקשור את שני העולמות, הרוחני והגשמי, יחד.
הספר "העולמות העליונים" מבוסס ברובו על המאמר "פתיחה לחכמת הקבלה", מאת המקובל הרב יהודה אשלג. בחיבור זה מוסר הרב אשלג תיאור תמציתי של מבנה העולמות הרוחניים המשתלשלים ממעלה למטה, מאין סוף ועד העולם הזה
הספר" עולמות עליונים, " כשמו כן הוא, מתאר את מבנה העולמות הרוחניים ואת תהליך התהוותם, ממחשבת הבריאה, דרך בריאת נשמת אדם הראשון ושבירתה, ועד התפתחות האדם בעולם שלנו והתעוררות הרצון לרוחניות בימינו.
העיקר, כמו שכותבים המקובלים, הוא לראות "מִתְחילה למִגְמָר" .כלומר, לראות תחילה את הסוף, ומהסוף להבין את ההתחלה. הרי אי אפשר ללמוד דבר מה בלא לדעת לשם מה, שכן בכל מצב קיים ,לא המצב עצמו הוא העיקר, אלא המטרה שלשמה הוא קיים.
מכאן מובנת החשיבות של לימוד מבנה העולמות העליונים. לימוד זה מאפשר לנו להכיר את תהליך התפתחות הנברא ואת מטרתו ,ומתוך המטרה להבין את כל השלבים הקודמים שעוברים על הנברא ;את כל מיני ההבחנות, עד שהן מגיעות לאדם בעולם שלנו.
יש תועלת גדולה בלימוד מבנה העולמות הרוחניים. ולא רק פעם אחת , אלא כמה פעמים. צריכה להיות לנו תמונה כללית של מבנה המציאות, ולימוד חוזר ונשנה של מבנה העולמות הרוחניים מקנה לאדם תמונה ברורה על מבנה המציאות ויכולת לקשור את שני העולמות, הרוחני והגשמי, יחד.

Edition: Soft Cover
Number of Pages: 144
ISBN #: 978-965-551-001-0