חכמת הקבלה על פי בעל הסולם (PDF)

Availability:

$9.99

Add to the wishlist

בספר "חוכמת הקבלה על פי בעל הסולם" מבאר הרב ד"ר מיכאל לייטמן את סדרת מאמרי היסוד של בעל הסולם, שעובדו ללשון מודרנית, כך שהקורא המתחיל את היכרותו עם משנתו של בעל הסולם, יוכל להבין אותה כראוי ולעשות בה שימוש נכון

In the book The Wisdom of Kabbalah According to Baal HaSulam, Rav Michael Laitman, Ph.D. comments on the main articles written by Rav Yehuda Ashlag, also known as Baal HaSulam.
בספר "חוכמת הקבלה על פי בעל הסולם" מבאר הרב ד"ר מיכאל לייטמן את סדרת מאמרי היסוד של בעל הסולם, שעובדו ללשון מודרנית, כך שהקורא המתחיל את היכרותו עם משנתו של בעל הסולם, יוכל להבין אותה כראוי ולעשות בה שימוש נכון. בספר זה נחשפת בפני הקורא האמת המדעית של חוכמת הקבלה כפי שנמסרה לעולם בדורנו בידי גדול המקובלים, הרב יהודה אשלג, "בעל הסולם", אשר לשיטתו, הקבלה איננה אלא מדע מתקדם, העוסק באדם ובמציאות הסובבת אותו

The Wisdom of Kabbalah According to Baal HaSulam
In the book The Wisdom of Kabbalah According to Baal HaSulam, Rav Michael Laitman, Ph.D. comments on the main articles written by Rav Yehuda Ashlag, also known as Baal HaSulam. The articles were adapted to modern language so that the reader who first encounters the teachings of Baal HaSulam can understand them properly. The book reveals the truth of the wisdom of Kabbalah as it was passed on to our generation by the great Kabbalist, Baal HaSulam, whose method presents Kabbalah as an advanced science dealing with man and the reality that surrounds him

Bookmark and Share

ISBN: 9657065518

Price: $5

Number of pages: 547