הכלכלה באור הערבות ההדדית

Availability:

$15.00

Add to the wishlist

שאלת את עצמך מדוע המשבר הכלכלי מסרב להיעלם?
מדוע הניסיונות להתמודד איתו באמצעות פיתרונות כלכליים מוכרים נכשלו כולם?
התשובה היא בגללנו, כי הכלכלה מבטאת את קשרי הגומלין בין בני האדם.
העולם התפתח באבולוציה טבעית, והפך לגלובלי-אינטגרלי. בכפר הגלובלי התלות ההדדית בינינו הולכת ומתהדקת. זה מורגש היטב בכלכלה ובפיננסים.
המשבר העולמי הוא בראש ובראשונה משבר ביחסים בינינו ובהם טמון גם המפתח לפיתרונו.
התהום שנפערה בין אופיים התחרותי והאינדיווידואלי של מערכות החיים הנוכחיות, לבין אלו הנגזרות במדויק מהעולם החדש היא הסיבה למשבר העולמי.
הפיתרון מתחיל אפוא בעבודה על התקשרות חדשה בינינו, כדי לסגור את אותו פער.
התקווה היחידה היא להגיע לערבות הדדית בינינו.
לכן המשבר, שכולנו משלמים את מחירו, הוא בחזקת הזדמנות, זרז שיאיץ את תהליכי השינוי.
הספר הזה נכתב מתוך דאגה לעתידנו המשותף. מטרתו לשמש כמדריך להבנת מצבנו בעולם סוער כלכלית וחברתית וכמצפן בדרך למציאות חדשה ואופטימית של ביטחון ורווחה כלכלית, הנמצאת בהישג ידנו.
הכלכלה החדשה שונה בתכלית שינוי מזו המוכרת לנו כיום.
הדרך לכלכלה מאוזנת, הרמונית ויציבה, הדרך לצדק חברתי, אינה עוברת במהפכה, אלא ביצירת סביבה תומכת שינוי, באמצעות הסברה רחבה וחינוך באשר למציאות החדשה בה כולנו חיים.
הספר מאגד 13 מאמרים עצמאיים שנכתבו במהלך השנה האחרונה על ידי אנשי כספים, כלכלה, פיננסים ומדע המדינה. נושאי המאמרים מגוונים, אולם יש להם מכנה משותף רחב - הצורך להגיע לערבות הדדית בינינו. למרות הדמיון בשיטת הניתוח של הסוגיות בהן עוסק הספר, הוא חשוב להבנת השינוי הנדרש מאיתנו, בדרך לחיים תחת מטריית הערבות ההדדית
Edition: Soft Cover
Number of Pages: 176
ISBN #: 978-965-551-009-6