Тајните на Вечната Книга

Availability:

$15.00

Add to the wishlist

Тора е шифрирана. Доколку ја прочитате
оваа книга, ќе ги дознаете тајните на тој код. Така ќе можете да навлезете преку
надворешните настани од кои што се чини дека е составена, на прв поглед, до она
за што всушност се зборува во неа. Ќе дознаете зошто сите светски религии ѝ го
признаваат правото на предност на Тора, зошто ја цитираат политичарите,
филозофите, писателите... Ќе ви се открие вистината.
Оваа книга е
патоказ, инструкција за напредок за оние кои си ги поставуваат прашањата за
смислата на животот, упатство како да се открие духовниот свет, како да станете
среќни.

Edition: soft cover
Number of Pages: 180
Year Published: 2013
ISBN #: 9786081003062