Развојот на човекот од 0 до 20 години

Availability:

$20.00

Add to the wishlist

Развојот на човекот од 0 до 20 години

Децата се нашата иднина. Утре тие ќе владеат со светот и
нема да можеме веќе ништо да промениме, но денес нивниот развој во многу нешта
зависи од нас.

Книгата „Развојот на човекот од 0 до 20 години“ – Метод
за интегрално воспитание, прикажува необичен и многу интересен приод кон
прашањето за воспитанието. Во неа се разгледуваат прашања за развојот на
перцепцијата на детето, неговото осознавање на самото себе, на својата околина,
остварување на првите контакти со други луѓе итн.

Чекор по чекор се следат
сите етапи и пресвртни точки во растот и развивањето и се даваат практични
совети за повеќе сложени моменти, со кои денес се среќаваат родителите, воспитувачите
и наставниците. Овде длабоко се анализираат хиперактивноста, немање желба за
учење, проблемите со насилство, детските стравови, социјалните мрежи, моќта на
фантазијата и многу други. Во книгата се исцртуваат рамките на новиот систем за
воспитание и образование, кои одговараат на денешната реалност.

Edition: soft cover
Number of Pages: 369
ISBN #: 9786081003031