Развитие на човека от 0 до 20 години

Availability:

$20.00

Add to the wishlist

Развитие на човека от 0 до 20 години. Методика на интегралното възпитание
Децата са нашето бъдеще . В света на нашето утре спаните
ще са те, и ние вече нищо няма да можем да променим, но до днес тяхното развитие
до голяма степен зависи от нас.
Книгата "Развитието на човека от 0 до 20
години" проследява изграждането на човека като се започне от вътреутробното му
развитие и се завърши с настъпването на 20 годишна възраст- моментът в който той
навлиза в зрелия живот. Книгата предлага един необичаен и много интересен подход
към въпросите на възпитанието и отношението към околния свят. Тук става дума за
законите на природата, които ние сме длъжни да спазваме, независимо от това дали
го искаме или не за да не си навредим. Всичко зависи от това доколко добре
познаваме тези закони и техните следствия.

Edition: Hard cover
Number of Pages: 320
ISBN: 9789549352115