Психологијата на интегралното општество

Availability:

$15.00

Add to the wishlist

Психологијата на
интегралното општество
претставува револуционерен пристап кон
образованието. Оваа книга му нуди шанса на читателот да го сфати значењето подлабоко
од основната перцепција што ја имаме за нашиот сегашен образовен систем. Во
оваа книга, низ дијалози меѓу професорите Михаел Лајтман и Анатолиј Улјанов
можеме да го видиме расплетувањето на нов образовен систем. Мора да се развие
ново образование за да им излезе во пресрет на потребите на интегралното
општество, каде што сите делови работат заедно за да придонесат за
благосостојбата и успехот на човештвото.

Оваа книга е напишана со длабок, духовен и човечки увид и ќе му помогне
на читателот да најде решение за кризата со која се соочуваме во образованието
на нашите деца.
Психологијата на
интегралното општество
е задолжително четиво за сите оние кои сакаат да
станат подобри родители, подобри учители и подобри личности во интегрираното
општество на 21-от век. Оваа книга допира до луѓе од сите вери, националности и
потекло.

Edition: soft cover
Number of Pages: 280
ISBN #: 978608100210-2