ПСИХОЛОГИЯ НА ИНТЕГРАЛНОТО ОБЩЕСТВО

Availability:

$15.00

Add to the wishlist

ПСИХОЛОГИЯ НА ИНТЕГРАЛНОТО ОБЩЕСТВО
Светът, в който живеем днес, е глобален и интегрален. Това означава, че всички негови части са напълно взаимозависими и всяка от тях определя съдбата на останалите. Светът ста- на такъв благодарение на прогреса. От този момент ната- тък няма място за разпри между отделните части на света, защото всичко, което противоречи на интеграцията, проти- воречи на прогреса, еволюцията и закона на природата. Абсо- лютната свързаност между всички части на света трябва да бъде осъзната като факт.
Човек, който навлезе в интеграцията правилно, само ще спечели. Той ще бъде не просто възпитан, той ще притежава необходимите за оцеляването си навици. Защото вече няма да оцелява силният – няма да има какво да си отнемем един на друг. Ще оцелее само този, който ще се приспособи, който разбере, че интеграцията, взаимното свързване, взаимното поръчителство, отстъпките, връзките и обединението са зов на природата. А целта на природата е да доведе човечест- вото до подобие със себе си – до хармония и съвършенство.

Edition: Hard cover
Number of Pages: 256
ISBN: 978-954-9352-13-9