Постигане на висшите светове (E-Book)

Availability:

$9.99

Add to the wishlist

Постигане на висшите светове (E-Book)
Отвъд човешките способности е да разберем същността на такива духовни свойства като абсолютен алтруизъм и любов. Това е така по простата причина, че човек не може да разбере как въобще могат да съществуват подобни усещания, тъй като всеки се нуждае от някаква подбуда, за да извърши определено действие; хората не са готови да се потрудят без да имат някаква лична полза. Затова свойството алтруизъм може да бъде дадено единствено от Висшето, и само тези, които са го почувствали, могат да го разберат.“ Постигане на висшите светове е първата стъпка по пътя към духовно издигане в нашия живот. Тази книга е за всички, които търсят логичен и надежден начин да разберат света. Това чудесно въведение в мъдростта на кабала дава ново осъзнаване, което просвещава ума, въодушевява сърцето и трогва читателя до дълбините на неговата душа.

Bookmark and Share

ISBN: 978-954-655-362-1
Number of page: 369
Edition: E-Book