Постигане на висшите светове

Availability:

$20.00

Add to the wishlist

Постигане на висшите светове

Отвъд човешките способности е да разберем същността на такива духовни свойства като абсолютен алтруизъм и любов. Това е така по простата причина, че човек не може да разбере как въобще могат да съществуват подобни усещания, тъй като всеки се нуждае от някакъв подтик, за да извърши определено действие; хората не са готови да положат усилие без да имат някаква лична изгода от това. Затова свойството алтруизъм може да бъде дадено единствено от Висшето, и само тези, които са го почувствали, могат да го разберат. Постигане на висшите светове е първата стъпка по пътя към духовно издигане в нашия живот. Тази книга е за всички, които търсят логичен и надежден начин да разберат света. Това чудесно въведение в мъдростта на кабала дава ново осъзнаване, което просвещава ума, въодушевява сърцето и трогва читателя до дълбините на неговата душа.

Bookmark and Share

ISBN: 978-954-655-362-1
Number of page: 369
Edition: Soft cover