ПОГЛЕД ВО СВЕТЛИНАТА

Availability:

$9.99

Add to the wishlist

„Поглед во Светлината“ е збирка од избрани
размислувања од океанот на мудроста на кабалата. Оваа книга ги начнува темите
како што се: задоволство, его, љубов, маж и жена, глобализација, образование,
екологија, Природа, перцепција на реалноста, Книгата Зохар и духовноста.

Edition: E-Book
Number of Pages: 281

Year Published: 2014
ISBN:
9786081003406