ОСЛОБОДИ СЕ СЕБЕСИ

Availability:

$9.99

Add to the wishlist

Досегашното
искуство на Михаел Лајтман му дава уникатна можност да понуди една широка и
надежна перспектива за тековната светска криза. Оваа книга ни нуди фасцинантни
концепти вплетени во едно споено решение. Преку осознавање на психолошката
страна на кризата, до поправање на нашите односи со одново градење врз доверба,
соработка и со грижа, ќе создадеме нов процес на заздравување. Овој процес ни
гарантира дека ние и нашите семејства навистина ќе можеме да напредуваме во нов
свет на мир и изобилство.

Edition: E-Book
Number of Pages: 94
ISBN #: 978608100209-6