НОВ ЖИВОT

Availability:

$10.00

Add to the wishlist

Сите
сфаќаме дека
настапи ново време, дека завршува претходниот живот со неговите рамки,
сфаќања и вредности
.Сепак сѐ уште не знаеме што всушност, се случува. Меѓутоа, јасно ни е дека
настапи пресвртен момент и дека тој ги опфаќа сите сфери од животот на човекот,
вклучувајќи ги општеството и природата.

Во книгата „Нов живот“ авторотпредлага во она што се случува да не гледате
криза, туку почеток на нов живот . Намената на оваа книга е да се олесни неизбежниот
премин кој ни престои, да го направи нашиот живот полесен, поразбирлив и
попријателски настроен.

Edition: Soft Cover
Number of Pages: 281

Year Published: 2014
ISBN:
9786081003396