Кабала за начинаещи

Availability:

$30.00

Add to the wishlist

Кабала за начинаещи

Доктор по философия, магистър по биокибернетика. Учен
кабалист,
професор по онтология и теория на познанието, основател и
ръководител на Международната академия по кабала и на
Института
за изследвания по кабала „Йехуда Ашлаг“ (ARI – Ashlag
Research Institute).
Днес многогодишните изследвания на М. Лайтман в областта
на
науката кабала получават всеобщо признание.
От 2005 година М. Лайтман е член на Световния съвет на
мъдреците – събрание на водещи учени и обществени дейци,
занимаващи се с решаване на глобалните проблеми в
съвременната
цивилизация. Лекциите на М. Лайтман ежедневно се предават
на живо
на сайта на Международната академия по кабала:
www.kabbalah.infoТова ново учебно пособие ще помогне:


• да се усвоят основни понятия по кабала;


• да се изучат Висшите закони, управляващи света;


• да се приложат на практика получените знания.

Edition: Hard cover
Number of Pages: 592
ISBN: 9789546554024