Достигнување на Вишите Светови

Availability:

$15.00

Add to the wishlist

Во проучувањето на кабалата, важна цел е да се искористи ова знаење за да се влијае на нашата судбина. Процесот го почнуваме со сфаќање на вистинската цел на нашето присуство овде, со откривање на смислата на животот и зошто ни е даден животот.

По размислувањето и медитирањето во врска со горните прашања човек треба сето тоа да го поврзе со кабалата. Кабалата вели дека Создателот ги создал сите светови истовремено, вклучувајќи го и нашиот свет. Писанијата од минатиот век објаснуваат дека ние сме првата генерација која може да ја користи кабалата во нашиот свет, ограничен и материјален. Меѓутоа, за понатаму да напредуваме во нашето разбирање на мудроста на кабалата и соодветно да го употребиме тоа знаење, треба да го издигнеме окото на нашиот ум, над хоризонтот на нашиот материјален свет. Кабалата ни дава сè што ни треба за да ја појасниме нашата перцепција на стварноста, и да се прошириме себеси надвор од вообичаените граници и ограничувања на нашиот живот.

Достигнување на Вишите Светови е првиот чекор кон откривањето на крајното исполнение на духовното издигнување во рамките на овој живот. Оваа книга им излегува во пресрет на сите што бараат одговори и на сите оние кои бараат логичен и доследен начин да ги сфатат појавите во светов. Овој величествен вовед во мудроста на кабалата дава нов вид свест кој го просветлува умот, го оживува срцето и го трогнува читателот до длабочините на душата.

Edition: Soft Cover

Number of Pages: 450

ISBN #: 978-1-77228-175-0