INTERES WŁASNY VS. ALTRUIZM W EPOCE GLOBALNEJ (E-Book) W jaki sposób społeczeństwo może przekształcić interes własny we wzajemną korzyść

Availability:

$9.99

Add to the wishlist

„Interes własny vs. altruizm w epoce globalnej”prezentuje nowe spojrzenie na wyzwania, przed którymi stoi obecnie cały świat. Dr Laitman demonstruje czytelnikowi fakty przemawiające za tym, iż problemy świata są bezpośrednią konsekwencją rosnącego egoizmu człowieka. W tym kontekście autor sugeruje sposoby wykorzystania naszego ego dla dobra całego społeczeństwa, a nie tylko dla osiągnięcia własnej korzyści.

Początkowe rozdziały książki oferują unikalny wgląd w zrozumienie faktu samego istnienia ludzkości na tej planecie oraz tego, w jaki sposób powszechny egoizm wpłynął na rozwój naszego społeczeństwa. Poznając naturę ego i jego pochodzenie, czytelnik odkrywa znaczenie pojęcia globalnej egzystencji integralnej jako lekarstwa na bolączki współczesnego świata. Rozdziały końcowe natomiast odnoszą się do naszych obecnych wyzwań społecznych i politycznych, a także wyjaśniają, jak możemy wykorzystać nasze ego do stawienia im czoła, zamiast kontynuować proces upadku, w którym znajduje się ludzkość.


Edition: E-Book
Number of Pages: 238