עץ החיים

Availability:

$9.99

Add to the wishlist

Eitz Chaim (PDF)
את כתיבת הספר “עץ חיים” החל בעל הסולם בשנת תרפ”ז, 1927, בתקופת שהותו בלונדון, וסיימו בשנת תר”ץ, 1930, בירושלים. בשעתו, הוא יצא לאור בארבעה חלקים בין הזמנים הנ”ל, וכיום נדפס בשלושה כרכים מהודרים.
ספר זה, הינו ספרו הראשון של בעל הסולם בחכמת הקבלה, ובו העלה בפעם הראשונה את שיטתו בחכמת הקבלה על הכתב.
מבנה הספר: בעל הסולם חילק לתשעים ענפים את חלקו הראשון של ספר “עץ החיים” חיבורו של רבי חיים ויטאל (הרח”ו) שרשם מפי רבו האר”י הקדוש. בכל ענף ליקט מהספר עץ חיים קטעים מסויימים לפי סדר השתלשלות חכמת הקבלה, עליו כתב פירוש מקומי להסברת לשון הרח”ו בשם “פנים מאירות”, ובסוף מרבית הענפים הוסיף פירוש נוסף “פנים מסבירות”, בו הוא מסביר את העניין בהיקף כללי בלי להיצמד דווקא ללשון הרח”ו. בראש הספר ישנה הקדמה העוסקת בעיקר בשיטתו והשקפתו בעבודת ה’, ובביאור חטא אדם הראשון, וכן פתיחה כוללת שהינה תקציר של יסודות החכמה.
  • Eitz Chaim Vol 1
  • Eitz Chaim Vol 2
  • Eitz Chaim Vol 3
  • Eitz Chaim Vol 4