KABBALAH para sa NAGSISIMULA (E-Book)

Availability:

$9.99

Add to the wishlist

Kabbalah para sa Nagsisimula (Kabbalah for Beginners), isang pinalawig na bersyon ng Kabbalah Inihayag (Kabbalah Revealed) ay aklat para sa lahat na naghahanap ng kasagutan sa mga mahalagang katanungan sa buhay, gaya ng " Bakit ako narito?". "Bakit tayo nakakaranas ng kasiyahan at pagdurusa?" and "Bakit ang tao ay may paguugali na gaya ng kanilang ikinikilos?" Ngayon, ang mga mambabasa ay may malinaw, mapagkakatiwalaang paraan para matulungan silang maunawaan ang mga pangyayari sa mundo.

Ang aklat na ito ay matutulungan ang mga nagsasaliksik ng espiritwal na katotohanang kunin ang unang hakbang para maunawaan ang ugat ng paguugali ng sangkatauhan at ang batas ng Kalikasan. Sa loob ng mga pahina nito ay ang mahahalagang prinsipyo ng diwa ng Kabbalah, at ang malinaw na paglalarawan kung paano ito gumagana.

Ang Kabbalah ay isang tumpak, subok ng panahon, sistematikong paraan na maaring pag-aralan at bigyang kahulugan ang ating lugar sa sansinukob. Sinasabi nito sa atin bakit tayo umiiral, saan tayo galing, bakit tayo ipinanganak, bakit tayo nabubuhay, at saan tayo patungo kapag tayo ay pumanaw na sa mundong ito.

Number of pages: 230