Odhalena Kabala

Availability:

$15.00

Add to the wishlist

Autor je súčasný popredný kabalista. Jeho kniha zrozumiteľne vysvetľuje jedno z najvýznamnejších svetových duchovných učení. Zároveň poskytuje kľúč k blahu ľudstva v zložitej súčasnosti, kedy čelíme úlohe rozhodnúť sa medzi devolučnou a evolučnou cestou.

Page count: 156
ISBN: 978-80-8100-108-6
Edition: soft cover