Home > eBooks > Turkish >

YENİ EKONOMİNİN YARARLARI (E-Book)
YENÄ° EKONOMÄ°NÄ°N YARARLARI


 
YENİ EKONOMİNİN YARARLARI (E-Book)
Our Price: $9.99
Language: Turkish

Availability: Available for download now

eBook Format

PDF

Qty:

  
Overview
 
Küreselleşme: ‘Küreselleşme’ kültür, insanlar ve ekonomik etkinlikleri kapsayan alanlarda giderek artan uluslararası ilişkilere işaret eder. Daha çok da ekonomiye işaret eder. Mal ve hizmet üretiminin tüm dünyaya dağılması gümrük vergisi tarifeleri, ihracat bedelleri ve ithalat kotaları gibi uluslararası ticaret engellerinin azaltılması yoluyla mümkün oldu. Küreselleşme, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde artan uzmanlaşma ve karşılaştırmalı rekabet (bir kişi veya ülkenin belli bir mal veya hizmeti daha düşük maliyette üretmesi) ilkesine göre ekonomik büyümeye eşlik etti ve katkıda bulundu. Bu terim ayni zamanda fikirlerin, yabancı dillerin ve popüler kültürün uluslararası dolaşımını da ifade eder.

Product Details:

Edition: E-Book
Number of Pages: 235
ISBN: 9786054745104

Share your knowledge of this product with other customers... Be the first to write a review