זוהר לעם-נח

Availability:

$7.00

Add to the wishlist

זוהר כתוב בשתי רמות, בשתי שפות. שפה אחת מתארת לי את המתרחש, בתמונות של העולם שלי, המוכר לי. והשפה השנייה המקבילה לראשונה, מכניסה אותי לקביעות ותובנות רוחניות, ובכך מראה את שני העולמות, המקבילים זה לזה
The Zohar is written on two levels, in two languages: one describes what transpires using images we know from our world, and the other is a parallel language, ushering me into spiritual observations and insights. In so doing, The Zohar introduces the two parallel worlds.
זוהר כתוב בשתי רמות, בשתי שפות. שפה אחת מתארת לי את המתרחש, בתמונות של העולם שלי, המוכר לי. והשפה השנייה המקבילה לראשונה, מכניסה אותי לקביעות ותובנות רוחניות, ובכך מראה את שני העולמות, המקבילים זה לזה
The Zohar is written on two levels, in two languages: one describes what transpires using images we know from our world, and the other is a parallel language, ushering me into spiritual observations and insights. In so doing, The Zohar introduces the two parallel worlds.

Bookmark and Share

Price: $7.00
Page Count: 63
Edition: Soft cover