Home > eBooks > Hebrew >

מבוא לחכמת הקבלה (E-Book)
מבוא לחכמת הקבלה


 
מבוא לחכמת הקבלה (E-Book)
Our Price: $9.99
Language: Hebrew

Availability: Available for download now

eBook Format

PDF

Qty:

  
Overview
 
הקורס "מבוא לחכמת הקבלה" הוא קורס יסודות בלימוד חכמת הקבלה. הקורס מפגיש את התלמיד עם כל תחומי הלימוד של החכמה, במידה המתאימה למי שעושה את צעדיו הראשונים בלימוד.
בין היתר, נלמד בקורס את הנושאים הבאים: מהי חכמת הקבלה, שפת הקבלה, תפיסת המציאות, חופש הבחירה, מבנה העולמות הרוחניים, נשמת אדם הראשון, עשר הספירות, השפעת הסביבה על האדם ועוד.
בהתאם לאופיו המיוחד של לימוד חכמת הקבלה, מטרת הקורס אינה רק למסור לתלמידים את הידע הנדרש, אלא גם להקנות לתלמידים את הכלים ללימוד נכון של החכמה. בראש ובראשונה כוונתנו בקורס זו היא, להציג את חכמת הקבלה כשיטה מעשית, המציעה לכל אדם את הדרך להגיע לאיזון עם העולם הסובב אותו, ומתוך כך לחיות את חייו באושר, בביטחון ובשלמות.
הקורס מבוסס על המקורות האותנטיים של חכמת הקבלה: רבי שמעון בר יוחאי (הרשב"י), האר"י והרב יהודה לייב אשלג, הידוע בכינויו "בעל הסולם", ועל שיטת לימוד החכמה המקובלת מזה דורי דורות.
מסלולי הלימוד במכללת משלבים לימוד אקדמי עם רגשית אישית. הלימוד מעניק מידע רחב ומקיף על ספר הזוהר וחכמת הקבלה, היכרות עך יסודותיה המרכזיים, ערכיה ואופן הליהוד המיוחד שלה.
חומר הלימוד מועבר בצורה פשוטה, ברוה ומובנת, מהקל אל הכבד, תוך שימוש בכתבי מקור ומאמרים שנכתבו על ידי גדולי המקובלים.
סגל המרצים במכללה מורכב ממורים ומנחים מקצועיים, בעלי ניסיון עשיר בהוראה ובפיתוח גישות ייחודיות בהוראת חכמת הקבלה.
סניפי המכללה פועלים בכל רחבי הארץ.


Product Details:

Edition: E-Book
Number of Pages: 448
ISBN #: 9789655510041

Share your knowledge of this product with other customers... Be the first to write a review

Browse for more products in the same category as this item:

eBooks > Hebrew