Home > Books > Czech >

Šamati (Slyšel jsem)
Šamati (Slyšel jsem)


 
Šamati (Slyšel jsem)
Price: $24.95
Sale Price: $17.95
Language: Czech

Stock Status:In Stock
Qty:

Overview
 
Vydáme-li se cestou, kterou nám popsali velcí kabalisté (Ba‘al
HaSulam byl jedním z nich), můžeme během života na tomto světě
objevit Vyšší sílu, jež naplňuje vše. Pak odhalíme pravdivý obraz okolní
reality, nekonečný a věčný tok života, a plně porozumíme tomu, co se
děje a proč a na jakém základě funguje celá příroda. Ale především tím
naplníme vyšší osud člověka – dosažení Myšlenky stvoření – vzestup na
nejvyšší úroveň existence.
Kniha nejen popisuje stádia a způsoby vnitřní práce člověka na
cestě jeho duchovního vývoje, ale také vysvětluje různé duchovní stavy
a poskytuje čtenáři drahocenné rady. Je předurčena k duchovnímu
pozvednutí člověka.
Skrývá v sobě tolik Světla, že mění každého, kdo ji čte. Světlo
otevírá srdce člověka a rozvíjí v něm nový duchovní orgán, jehož
prostřednictvím odhalí Vyšší duchovní svět.
Při čtení pocítíte, že se dotýkáte věčné pravdy. Postupně se
naučíte pronikat stále hlouběji skrze písmena a fráze, dokud se před
vámi neotevře Nekonečno…

Product Details:

Binding: Softcover
ISBN: 978-1-77228-027-2
Page count: 323

Share your knowledge of this product with other customers... Be the first to write a review