Home > eBooks > Swedish >

Shamati (Jag hörde) (E-Book)
Kabbalah Books in Swedish - KabbalahBooks.info


 
Shamati (Jag hörde) (E-Book)
Price: $9.99
Language: Swedish

Availability: Available for download now

eBook Format

ePub
Kindle (mobi)
PDF

Qty:

  
Overview
 
Bland alla de texter och anteckningar som min lärare, Rabbi Baruch Shalom HaLevi Ashlag (Rabash) använde sig av, fanns det en speciell anteckningsbok som han alltid bar med sig. I denna anteckningsbok fanns avskrifter av hans samtal med sin far, Rabbi Yehuda Leib HaLevi Ashlag (Baal HaSulam), författare till Sulam (stege) kommentaren på boken Zohar, Studiet av de tio sfirot (en kommentar på texterna av kabbalisten Ari) och många andra kabbalistiska verk.

Under det judiska nyåret i september år 1991 kallade Rabash mig till sin sida då han mådde dåligt. Han överlämnade en anteckningsbok vars framsida bar ett enda ord – Shamati (jag hörde). När han gav mig boken sade han ‘ta den och dra lärdom av den’. Morgonen därpå dog min lärare i mina armar, och lämnade därmed mig och många av sina elever utan vägledning i denna värld.

Förpliktigad att sprida den kabbalistiska visdomen genom Rabashs arv, publicerade jag anteckningsboken precis så som den var skriven för att bibehålla textens transformerande förmåga. Av alla kabbalaböcker är Shamati en unik och fängslande komposition.

- Michael Laitman

Product Details:

Edition: E-Book
Number of Pages: 389
ISBN #: 978-1-300-45163-1

Share your knowledge of this product with other customers... Be the first to write a review