Home > eBooks > Swedish >

Likt En Bunt Av Vass (E-Book)
Likt En Bunt Av Vass


 
Likt En Bunt Av Vass (E-Book)
Our Price: $9.99
Language: Swedish

Availability: Available for download now

eBook Format

ePub
Kindle (mobi)
PDF

Qty:

  
Overview
 
Likt en bunt av vass Varför enhet och ömsesidigt ansvar behövs nu Det judiska folket har gjort världen bekant med den maxim som förkroppsligar osjälviskhet: “Älska din nästa som dig själv.” Otaliga vise genom tiderna har ömt talat om den broderliga kärlekens och det ömsesidiga stödets kraft. Men på senare tid verkar det som om vi tappat taget om bägge. Idag är judarna mer polariserade och fragmenterade än någonsin tidigare. Men särskilt nu, mot bakgrund av den stigande antisemitismen, är enhet av högsta vikt. Men ändå verkar vi inte kunna stiga över våra egna perspektiv och förenas. Likt en bunt av vass: varför enhet och ömsesidigt ansvar behövs idag förklarar varför enhet och ömsesidigt ansvar (ömsesidig garanti) kan hela vårt samhälle och, för vissa överraskande, lindra antisemitismen. Med hjälp av ett flertal citat av och referenser till judiska vise och historiker kastar författaren ljus på några av judarnas svåraste och mest förbryllande frågor: Vad är vår roll här på jorden? Är vi verkligen “det utvalda folket”? Om vi är det, vad valdes vi till? Vad orsakar antisemitism och kan den härdas? Slutligen visar boken vägen för att uppnå den önskade sociala sammanhållningen och enheten. I dessa sidor kommer du att läsa våra vises vittnesbörd genom tiderna, där de gör gällande att enhet är nyckeln till vår välgång. Enhet är i själva verket den gåva enbart judarna kan ge världen, och vilken världen otåligt väntar på. När vi förenas och delar vår enhet med alla kommer fred, broderlig kärlek och lycka för all framtid härska över världen.


Product Details:

Edition: E-Book
Number of Pages: 175
Date Published: February 2015
ISBN #: 9781772280029

Share your knowledge of this product with other customers... Be the first to write a review