Home > eBooks > Swedish >

ANDLIGT SÖKANDE (E-Book)
Kabbalah Books in Swedish - KabbalahBooks.info


 
Alternative Views:


ANDLIGT SÖKANDE (E-Book)
Price: $9.99
Language: Swedish

Availability: Available for download now

eBook Format

ePub
Kindle (mobi)
PDF

Qty:

  
Overview
 

Vad är andligheten? Går den likt vår värld att begripa, undersöka vetenskapligt? Det är känt att kabbala är en dold lära. Just på grund av att den varit dold har det uppkommit många felaktiga resonemang och slutsatser kring den. Först mot slutet av 1900- talet talet fick vi tillåtelse att öppet studera denna vetenskap och sprida den över hela världen.

Kabbala är en vetenskap om hur man styr sitt öde, det är en visdom given hela mänskligheten och alla världens folkslag. Det är en vetenskap om det som är dolt från våra fem sinnen. Kabbala opererar bara med andliga begrepp, det vill säga med det som sker utanför våra fem sinnen, och som vi säger befinner sig i den Högre världen. Men terminologin och benämningarna tar denna vetenskap från det jordiska språket. Bekanta ord vilseleder människan, målar en jordisk bild för henne. Därför förbjuder kabbala att föreställa sig något samband mellan benämningar som kabbala tagit från vår värld och dess andliga rötter. Det räknas som att begå ett av de grövsta misstagen.

Anledningen till att kabbala förbjöds under så många år fram till vår tid var att mänskligheten inte var tillräckligt utvecklad; man föreställde sig olika andeväsen, häxor och änglar – när det talades om någonting helt annat. Först från 1990- talet är det tillåtet och rekommenderat att sprida den kabbalistiska vetenskapen. Varför? Därför att människor inte är förbundna med religion på samma sätt som tidigare, de har inga övernaturliga föreställningar om naturlagar, som om det vore människoliknande gestalter som sjöjungfrur, kentaurer och liknade. Människor är beredda att föreställa sig den Högre världen som en värld av krafter och fält, en värld av högre materia. Kabbala ägnar sig åt just denna värld av krafter och tankar.

Denna bok är perfekt för dig som redan har en autentisk kabbalistisk grund att stå på, som du till exempel får i vår bok Upptäck Kabbala eller våra (gratis-!) kurser online. Jag önskar dig all framgång i uppenbarelsen av den Högre världen.

Product Details:

Edition: E-Book
Number of Pages: 408
ISBN #: 978-9186033552

Share your knowledge of this product with other customers... Be the first to write a review